Kütuse lisatasu

 • Kütuse lisatasu arvutamine: diislikütuse hinna muutuse määr (keskmine diislikütuse jaehind veoteenuse osutamisele eelnenud kuul võrrelduna diislikütuse baashinnaga) korrutatakse koefitsiendiga 0,40* ja saadud tulemus liidetakse kütuse lisatasu baasile 0,00%. Koefitsient kajastab kütusehindade muutuse arvestuslikku mõju toote ja teenuse hinnale.

 • DPD teatab kütuse lisatasu kuu lõikes oma veebilehel hiljemalt jooksva kuu kolmandaks tööpäevaks. Kütuse lisatasu liidetakse teenusearve netosummale (summa ilma käibemaksuta).

 • Diislikütuse baashind: 1,039 eurot liiter (Circle K Eesti), millele vastab kütuse lisatasu baas 0,00%.

 • Kütuse lisatasu minimaalseks suuruseks on 23%.

 • DPD jätab endale õiguse muuta kütuselisa arvutamise aluseid ilma sellest eraldi teatamata.

2023/2024

KÜTUSE LISATASU 2024

%

veebruar 2024

23%

jaanuar 2024

23%

detsember 2023

23%

november 2023

23,79%

oktoober 2023

25,11%

september 2023

23%

%

veebruar 2024

23%

jaanuar 2024

23%

detsember 2023

23%

november 2023

23,79%

oktoober 2023

25,11%

september 2023

23%

Tööjõu lisatasu

Tööjõu lisatasu arvutamise metoodika:

 • Tööjõu lisatasu aluseks on transpordi- ja laondussektori keskmise brutopalga suurus, mille on arvutanud Statistikaamet.

 • Transpordi- ja laondussektori keskmine brutopalk 01.01.2016 seisuga: 1061 € (baassuurus).

 • Transpordi- ja laondussektori keskmine brutopalk II kvartalis 2022: 1643 €.

 • Transpordi- ja laondussektori keskmine brutopalk IV kvartalis 2022: 1723 €.

 • Tööjõu lisatasu arvutamine: transpordi- ja laondussektori keskmise brutopalga protsentuaalne muutus võrrelduna baassuurusega, mis korrutatakse koefitsiendiga 0,4*.

*Koefitsient kajastab tööjõukulu arvestuslikku osa DPD Eesti ASi kulustruktuuris.

 • Tööjõu fikseeritud lisatasu alates 1.10.2022 on 21,95%.

 • Tööjõu fikseeritud lisatasu alates 1.04.2023 on 24,96%.

 • Tööjõu lisatasu rakendub kõikidele DPD Eesti ASi klientide ostetud teenustele ja lisateenustele. Saadud summa liidetakse teenusearve netosummale (summa ilma käibemaksuta).

 • DPD jätab endale õiguse muuta tööjõu lisatasu arvutamise aluseid ilma sellest täiendavalt ette teatamata.

Kaugpiirkondade ja saarte kättetoimetamise tasud

 • Transpordihinnale lisandub Eesti väikesaarte puhul lisatasu pakksaadetiste korral 9 € ja alusel saadetiste korral 25 €.

Erikäsitlust nõudvate saadetiste hinnastamine

Ülemõõduliste aluste ja erikäsitlust nõudvate saadetiste puhul lisandub transpordihinnale erikäsitlustasu. Ülevaade hinnastamise alustest ja erikäsitlust vajavatest saadetistest: