Kütuse lisatasu

 • Kütuse lisatasu arvutamine: diislikütuse hinna muutuse määr (keskmine diislikütuse jaehind veoteenuse osutamisele eelnenud kuul võrrelduna diislikütuse baashinnaga) korrutatakse koefitsiendiga 0,40* ja saadud tulemus liidetakse kütuse lisatasu baasile 0,00%. Koefitsient kajastab kütusehindade muutuse arvestuslikku mõju toote ja teenuse hinnale.

 • DPD teatab kütuse lisatasu kuu lõikes oma veebilehel hiljemalt jooksva kuu kolmandaks tööpäevaks. Kütuse lisatasu liidetakse teenusearve netosummale (summa ilma käibemaksuta).

 • Diislikütuse baashind: 1,039 eurot liiter (Circle K Eesti), millele vastab kütuse lisatasu baas 0,00%.

 • DPD jätab endale õiguse muuta kütuselisa arvutamise aluseid ilma sellest eraldi teatamata.

2021

Tööjõu lisatasu

Tööjõu lisatasu arvutamise metoodika:

 • Tööjõu lisatasu aluseks on transpordi- ja laondussektori keskmise brutopalga suurus, mille on arvutanud Statistikaamet.

 • Transpordi- ja laondussektori keskmine brutopalk 01.01.2016 seisuga: 1061 € (baassuurus).

 • Transpordi- ja laondussektori keskmine brutopalk III kvartalis 2021: 1466€.

 • Tööjõu lisatasu arvutamine: transpordi- ja laondussektori keskmise brutopalga protsentuaalne muutus võrrelduna baassuurusega, mis korrutatakse koefitsiendiga 0,4*.

*Koefitsient kajastab tööjõukulu arvestuslikku osa DPD Eesti ASi kulustruktuuris.

 • Tööjõu fikseeritud miinimum lisatasu alates 1.01.2021 on 13,1%.

 • Tööjõu fikseeritud miinimum lisatasu alates 1.01.2022 on 15,6%

 • Tööjõu lisatasu rakendub kõikidele DPD Eesti ASi klientide ostetud teenustele ja lisateenustele. Saadud summa liidetakse teenusearve netosummale (summa ilma käibemaksuta).

 • Tööjõu lisatasu korrigeeritakse üks-kaks korda aastas ning täpse numbri märgime ära veebilehel www.dpd.ee.

 • DPD jätab endale õiguse muuta tööjõu lisatasu arvutamise aluseid ilma sellest täiendavalt ette teatamata.

Kaugpiirkondade ja saarte kättetoimetamise tasud

 • Transpordihinnale lisandub Eesti väikesaarte puhul lisatasu pakksaadetiste korral 9 € ja alusel saadetiste korral 25 €.

Lisatarvikute hinnakiri

 • Hinnad ei sisalda käibemaksu.

 • Lisatarvikute tellimiseks kasutage tellimisvormi.

 • Tellimus täidetakse hiljemalt 4 tööpäeva jooksul.

 • Tasuta saadame kliendile järgmiseid kleebiseid: Same Day, ROD, ID Check, MIX tape, Kahemehe kandeteenuse kleebis

 • Tellides artikleid 001-005 miinimumkoguse, on pakkematerjali ja tarvikute kohaletoimetamine Kliendile tasuta. Juhul kui tellimus on miinimumkogusest väiksem, lisandub hinnale kohaletoimetamise hind kliendile kehtiva transpordihinna alusel.

 • Artiklite 006-009 puhul on kliendile transport tasuta, kuna antud tarvikuid ei ole võimalik tellida alla miinimumkoguse.