Kütuse lisatasu

 • Kütuse lisatasu arvutamine: diislikütuse hinna muutuse määr (keskmine diislikütuse jaehind veoteenuse osutamisele eelnenud kuul võrrelduna diislikütuse baashinnaga) korrutatakse koefitsiendiga 0,40* ja saadud tulemus liidetakse kütuse lisatasu baasile 0,00%. Koefitsient kajastab kütusehindade muutuse arvestuslikku mõju toote ja teenuse hinnale.

 • DPD teatab kütuse lisatasu kuu lõikes oma veebilehel hiljemalt jooksva kuu kolmandaks tööpäevaks. Kütuse lisatasu liidetakse teenusearve netosummale (summa ilma käibemaksuta).

 • Diislikütuse baashind: 1,039 eurot liiter (Circle K Eesti), millele vastab kütuse lisatasu baas 0,00%.

 • DPD jätab endale õiguse muuta kütuselisa arvutamise aluseid ilma sellest eraldi teatamata.

2021/2022

KÜTUSE LISATASU 2022

%

detsember 2022

33,72%

november 2022

33,96%

oktoober 2022

31,80%

september 2022

30,49%

august 2022

34,61%

juuli 2022

37,67%

juuni 2022

31,34%

mai 2022

29,10%

aprill 2022

30,99%

märts 2022

18,02%

veebruar 2022

14,57%

jaanuar 2022

10,93%

%

detsember 2022

33,72%

november 2022

33,96%

oktoober 2022

31,80%

september 2022

30,49%

august 2022

34,61%

juuli 2022

37,67%

juuni 2022

31,34%

mai 2022

29,10%

aprill 2022

30,99%

märts 2022

18,02%

veebruar 2022

14,57%

jaanuar 2022

10,93%

Tööjõu lisatasu

Tööjõu lisatasu arvutamise metoodika:

 • Tööjõu lisatasu aluseks on transpordi- ja laondussektori keskmise brutopalga suurus, mille on arvutanud Statistikaamet.

 • Transpordi- ja laondussektori keskmine brutopalk 01.01.2016 seisuga: 1061 € (baassuurus).

 • Transpordi- ja laondussektori keskmine brutopalk III kvartalis 2021: 1466€.

 • Transpordi- ja laondussektori keskmine brutopalk II kvartalis 2022: 1643€.

 • Tööjõu lisatasu arvutamine: transpordi- ja laondussektori keskmise brutopalga protsentuaalne muutus võrrelduna baassuurusega, mis korrutatakse koefitsiendiga 0,4*.

*Koefitsient kajastab tööjõukulu arvestuslikku osa DPD Eesti ASi kulustruktuuris.

 • Tööjõu fikseeritud lisatasu alates 1.02.2022 on 15,27%.

 • Tööjõu fikseeritud lisatasu alates 1.10.2022 on 21,95%.

 • Tööjõu lisatasu rakendub kõikidele DPD Eesti ASi klientide ostetud teenustele ja lisateenustele. Saadud summa liidetakse teenusearve netosummale (summa ilma käibemaksuta).

 • DPD jätab endale õiguse muuta tööjõu lisatasu arvutamise aluseid ilma sellest täiendavalt ette teatamata.

Kaugpiirkondade ja saarte kättetoimetamise tasud

 • Transpordihinnale lisandub Eesti väikesaarte puhul lisatasu pakksaadetiste korral 9 € ja alusel saadetiste korral 25 €.

Erikäsitlust nõudvate saadetiste hinnastamine

Ülemõõduliste aluste ja erikäsitlust nõudvate saadetiste puhul lisandub transpordihinnale erikäsitlustasu. Ülevaade hinnastamise alustest ja erikäsitlust vajavatest saadetistest: