Kliki lisatasu nimetusel, mille kohta soovid lähemalt lugeda.

Kütuse lisatasu

 • Kütuse lisatasu arvutamine: diislikütuse hinna muutuse määr (keskmine diislikütuse jaehind veoteenuse osutamisele eelnenud kuul võrrelduna diislikütuse baashinnaga) korrutatakse koefitsiendiga 0,40* ja saadud tulemus liidetakse kütuse lisatasu baasile 0,00%. Koefitsient kajastab kütusehindade muutuse arvestuslikku mõju toote ja teenuse hinnale.

 • DPD teatab kütuse lisatasu kuu lõikes oma veebilehel hiljemalt jooksva kuu kolmandaks tööpäevaks. Kütuse lisatasu liidetakse teenusearve netosummale (summa ilma käibemaksuta).

 • Diislikütuse baashind: 1,039 eurot liiter (Circle K Eesti), millele vastab kütuse lisatasu baas 0,00%.

 • Kütuse lisatasu minimaalseks suuruseks on 23%.

 • DPD jätab endale õiguse muuta kütuselisa arvutamise aluseid ilma sellest eraldi teatamata.

2023/2024

KÜTUSE LISATASU 2024

%

juuni 2024

23%

mai 2024

23%

aprill 2024

23%

märts 2024

23%

veebruar 2024

23%

jaanuar 2024

23%

%

juuni 2024

23%

mai 2024

23%

aprill 2024

23%

märts 2024

23%

veebruar 2024

23%

jaanuar 2024

23%

Tööjõu lisatasu

Tööjõu lisatasu arvutamise metoodika:

 • Tööjõu lisatasu aluseks on transpordi- ja laondussektori keskmise brutopalga suurus, mille on arvutanud Statistikaamet.

 • Transpordi- ja laondussektori keskmine brutopalk 01.01.2016 seisuga: 1061 € (baassuurus).

 • Transpordi- ja laondussektori keskmine brutopalk II kvartalis 2022: 1643 €.

 • Transpordi- ja laondussektori keskmine brutopalk IV kvartalis 2022: 1723 €.

 • Tööjõu lisatasu arvutamine: transpordi- ja laondussektori keskmise brutopalga protsentuaalne muutus võrrelduna baassuurusega, mis korrutatakse koefitsiendiga 0,4*.

*Koefitsient kajastab tööjõukulu arvestuslikku osa DPD Eesti ASi kulustruktuuris.

 • Tööjõu fikseeritud lisatasu alates 1.10.2022 on 21,95%.

 • Tööjõu fikseeritud lisatasu alates 1.04.2023 on 24,96%.

 • Tööjõu lisatasu rakendub kõikidele DPD Eesti ASi klientide ostetud teenustele ja lisateenustele. Saadud summa liidetakse teenusearve netosummale (summa ilma käibemaksuta).

 • DPD jätab endale õiguse muuta tööjõu lisatasu arvutamise aluseid ilma sellest täiendavalt ette teatamata.

Energia ja THI lisatasu

Energia ja THI lisatasu arvutamise metoodika:

Energiakandjate ja tarbijahinnaindeksi  (THI) lisatasu: antud lisatasu kajastab muutust energiakandjate hinnas ja tarbijahindades.  

Energia ja THI lisatasu on 0% kuni 31.8.2024.  

Arvesse võetakse muutusi vastavalt: 

 • Tarbijahinnaindeksi lisatasu osa arvutamine: THI protsentuaalne muutus võrrelduna baassuurusega, mis korrutatakse koefitsiendiga 0,6. 

Koefitsient kajastab THI muutuse arvestuslikku mõju toote ja teenuse hinnale. 

THI: 297 (märts.2024 baassuurus). Allikas: Statistikaamet. 

 • Energiakandjate lisatasu osa arvutamine: diislikütuse; biodiisli, -gaasi ja elektrihinna muutus võrrelduna varasema perioodiga (keskmine hind veoteenuse osutamisele eelnenud kuul võrrelduna baashinnaga). Konkreetse energiakandja osakaalu arvestamisel lähtutakse antud energiakandjaga Eesti transpordis läbitud kilometraaži suhtest kogu kilometraaži. 

Koond muutuse määr korrutatakse koefitsiendiga 0,4*. 

Koefitsient kajastab energiakandjate hinna muutuse arvestuslikku mõju toote ja teenuse hinnale. 

Energiakandjate hindade allikad: 

 • Diislikütus: Euroopa Komisjoni statistika; elekter: NordPool; biogaas: Alexela; biodiisel: Neste;  

 • DPD Eesti AS: elektri-, gaasisõidukite ja diiselmootoriga sõidukitega läbitud vahemaad. Vastavad osakaalusid uuendatakse kuni 4. korda aastas ning antud arvestused laienevad nii siseriiklikule kui ka rahvusvahelisele transpordihinnale.  

 • Saadud koondtulemus liidetakse lisatasu baasile 0,00%.  

 • Enegia ja THI isatasu rakendub DPD Eesti ASi klientide ostetud teenustele ja lisateenustele. Saadud summa liidetakse teenusearve netosummale (summa ilma käibemaksuta). 

 • Ühegi teguri muutuse määr ei saa olla negatiivne. Negatiivse muutuse korral rakendatakse antud suurusele mõju 0. 

 • DPD jätab endale õiguse muuta energia lisatasu arvutamise aluseid ilma sellest täiendavalt ette teatamata. 

 

Kaugpiirkondade ja saarte kättetoimetamise tasud

 • Transpordihinnale lisandub Eesti väikesaarte puhul lisatasu pakksaadetiste korral 9 € ja alusel saadetiste korral 25 €.

Lisakindlustuse tingimused ja hinnakiri

Lisakindlustuse tellimiseks tuleb pöörduda meie klienditeeninduse poole [email protected] 

Erikäsitlust nõudvate saadetiste hinnastamine

Ülemõõduliste aluste ja erikäsitlust nõudvate saadetiste puhul lisandub transpordihinnale erikäsitlustasu. Ülevaade hinnastamise alustest ja erikäsitlust vajavatest saadetistest: