Kütuse lisatasu

 • Kütuse lisatasu arvutamine: diislikütuse hinna muutuse määr (keskmine diislikütuse jaehind veoteenuse osutamisele eelnenud kuul võrrelduna diislikütuse baashinnaga) korrutatakse koefitsiendiga 0,45* ja saadud tulemus liidetakse kütuse lisatasu baasile 0,00%. Koefitsient kajastab kütusehindade muutuse arvestuslikku mõju toote ja teenuse hinnale.

 • DPD teatab kütuse lisatasu kuu lõikes oma veebilehel hiljemalt jooksva kuu kolmandaks tööpäevaks. Kütuse lisatasu liidetakse teenusearve netosummale (summa ilma käibemaksuta).

 • Diislikütuse baashind: 1,039 eurot liiter, millele vastab kütuse lisatasu baas 0,00%.

 • Tähelepanu! Alates 1.5.2020 on kütuse lisatasu minimaalne määr 10,12%. See alammäär on keskmine kütuse lisatasu 2019. aasta teisel poolaastal ning seda on võetud arvesse 2020/2021. aasta kulleriteenuse hinnakirja ja kulumudelite kujundamisel.

 • DPD jätab endale õiguse muuta kütuselisa arvutamise aluseid ilma sellest eraldi teatamata.

2021

Tööjõu lisatasu

Tööjõu lisatasu arvutamise metoodika:

 • Tööjõu lisatasu aluseks on transpordi- ja laondussektori keskmise brutopalga suurus, mille on arvutanud Statistikaamet. Lisatasu on aastapõhine.

 • Transpordi- ja laondussektori keskmine brutopalk 01.01.2016 seisuga: 1061 € (baassuurus).

 • Transpordi- ja laondussektori keskmine brutopalk teises kvartalis 2019: 1384 €.

 • Transpordi- ja laondussektori keskmine brutopalk teises kvartalis 2020: 1408 €.

 • Tööjõu lisatasu arvutamine: transpordi- ja laondussektori keskmise brutopalga protsentuaalne muutus võrrelduna baassuurusega, mis korrutatakse koefitsiendiga 0,4*.

*Koefitsient kajastab tööjõukulu arvestuslikku osa DPD Eesti ASi kulustruktuuris.

 • Tööjõu fikseeritud miinimum lisatasu alates 1.10.2019 on 12,2%.

 • Tööjõu fikseeritud miinimum lisatasu alates 1.01.2021 on 13,1%.

 • Tööjõu lisatasu rakendub kõikidele DPD Eesti ASi klientide ostetud teenustele ja lisateenustele. Saadud summa liidetakse teenusearve netosummale (summa ilma käibemaksuta).

 • Tööjõu lisatasu korrigeeritakse üks-kaks korda aastas ning täpse numbri märgime ära veebilehel www.dpd.ee.

 • DPD jätab endale õiguse muuta tööjõu lisatasu arvutamise aluseid ilma sellest täiendavalt ette teatamata.

Kaugpiirkondade ja saarte kättetoimetamise tasud

Kaugpiirkondade ja saarte kättetoimetamise tasud

Small (524kb)

PDF

 • Transpordihinnale lisandub Eesti väikesaarte puhul lisatasu pakksaadetiste korral 9 € ja alusel saadetiste korral 25 €.

Lisatarvikute hinnakiri

 • Hinnad ei sisalda käibemaksu.

 • Lisatarvikute tellimiseks kasutage tellimisvormi.

 • Tellimus täidetakse hiljemalt 4 tööpäeva jooksul.

 • Tasuta saadame kliendile järgmiseid kleebiseid: Same Day, ROD, ID Check, MIX tape, Kahemehe kandeteenuse kleebis

 • Tellides artikleid 001-005 miinimumkoguse, on pakkematerjali ja tarvikute kohaletoimetamine Kliendile tasuta. Juhul kui tellimus on miinimumkogusest väiksem, lisandub hinnale kohaletoimetamise hind kliendile kehtiva transpordihinna alusel.

 • Artiklite 006-009 puhul on kliendile transport tasuta, kuna antud tarvikuid ei ole võimalik tellida alla miinimumkoguse.

Lisatarvikute hinnakiri

Small (69kb)

PDF

Lisakindlustuse tingimused ja hinnakiri

Üldtingimused

Small (683kb)

PDF

Lisakindlustuse hinnakiri

Small (191kb)

PDF

Veosekindlustuse tingimused

Small (487kb)

PDF