Tule ja liitu meiega, ootame sind!

DPD meeskonda iseloomustab usaldus, ühtekuuluvus ja hea huumorimeel - omadused, mis võimaldavad meil koos töötada, et saavutada kõik ambitsioonikad eesmärgid, mida me endale ettevõttena seame. DPD on tööandja, kes hoolib klientide ja töötajate rahulolust ning kelle jaoks on oluline pakkuda kvaliteeti kõiges, mida me teeme.

Annika Oruaas

DPD Eesti personali- ja jätkusuutlikkuse juht

 Tule ja liitu meiega, ootame sind!

Annika Oruaas Annika Oruaas

DPD meeskonda iseloomustab usaldus, ühtekuuluvus ja hea huumorimeel - omadused, mis võimaldavad meil koos töötada, et saavutada kõik ambitsioonikad eesmärgid, mida me endale ettevõttena seame. DPD on tööandja, kes hoolib klientide ja töötajate rahulolust ning kelle jaoks on oluline pakkuda kvaliteeti kõiges, mida me teeme.

Annika Oruaas

DPD Eesti personali- ja jätkusuutlikkuse juht

Vabad ametikohad

10 km
10 km
25 km
50 km
100 km
  • Abitöötaja
  • Keskastmejuht / Valdkonnajuht / Tippspetsialist
  • Midlevel Manager / Senior Specialist
  • Office Worker/ Specialist
  • Oskustööline
  • Praktikant
  • Spetsialist
  • Teenindus

  Filtreeri

  Osakond

    Vali kõikTühista kõik valikud

    Ametikoht
    • Abitöötaja

    • Keskastmejuht / Valdkonnajuht / Tippspetsialist

    • Midlevel Manager / Senior Specialist

    • Office Worker/ Specialist

    • Oskustööline

    • Praktikant

    • Spetsialist

    • Teenindus

    • Abitöötaja

    • Keskastmejuht / Valdkonnajuht / Tippspetsialist

    • Midlevel Manager / Senior Specialist

    • Office Worker/ Specialist

    • Oskustööline

    • Praktikant

    • Spetsialist

    • Teenindus

    Vali kõikTühista kõik valikud

    Asukoht

      Vali kõikTühista kõik valikud

      Tööpakkumise tüüp

        Vali kõikTühista kõik valikud

        Tööaeg / töögraafik

          Vali kõikTühista kõik valikud

          Töö asukoht

            Vali kõikTühista kõik valikud

            kullerid

            Soovid kandideerida kulleriks?

            Tutvu tööpakkumistega kulleri ametikohale.

            Mis on meile oluline?

            Väärtused ja kultuur

            dpd_väärtused_est-01 dpd_väärtused_est-01

            Väärtused ja kultuur

            Peresõbraliku tööandjana keskendume sellele, et pakkuda oma töötajatele mõtestatud töökeskkonda, kus on palju võimalusi teha sisukat, tarka tööd, kuid ka mõistlikku töökoormust, et inimestel oleks energiat ja entusiasmi, nautimaks täielikult aega oma pere ja sõpradega. Pereelu vajadused muutuvad ja eeldavad paindlikku lähenemist – see, mis on oluline ühes eluetapis, ei pruugi olla sama tähtsusega juba mõne aasta pärast.

            DPD jaoks on samuti oluline märgata ja olla olemas oma töötajate jaoks, pakkuda neile paindlikkust ja tuge pere- ja tööelu ühildamisel. Teeme seda läbi kvaliteetse juhtimise, soojade suhete oma töökaaslastega, aga ka läbi meie soodustuste.

            Tööandjana väärtustame kõrgelt mitmekesisust - liitusime aastal 2014 Mitmekesisuse kokkuleppega ega diskrimineeri kedagi rassi, usutunnistuse, nahavärvuse, rahvusliku päritolu, soo, seksuaalse sättumuse, vanuse, perekonnaseisu või puude alusel.

            Viiul üksi orkestrit ei moodusta – erineva mõtteviisi ja taustaga inimesed rikastavad meie meeskonda, võimaldavad meil näha mitmeid eri lähenemisi väljakutsete lahendamisele ning avardavad meie kõigi maailmavaadet. Teadlikkus mitmekesiste inimtüüpide, suhete ja perevormide osas edendab arusaamist, aktsepteerimist ja lugupidamist. Kogukondades ja kollektiivides on oluline olla empaatiline, mõistev ja kaasav.

            Vastutustundlik värbamine

            Vastutustundlik värbamine

            Aficionado e-shopper

            Hoolime oma töötajatest
            • Värbame töötajaid, kes jagavad meiega samu väärtusi.
            • Austame ennast ja teisi, meie kommunikatsioon on otsekohene ning avatud.
            • Töötervishoid ja -ohutus on meie jaoks võtmetähtsusega.
            • Pakume töötajatele mitmeid koolitusi ning soodustusi.

            suda

            Oleme õiglane ja kaasav tööandja
            • Austame inimõigusi, tuginedes ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetele.
            • Edendame mitmekesisust ning kaasamist. Meie värbamine põhineb ennekõike kandidaadi oskuste ja võimete hindamisel. Värbamine, koolitamine, tööalane areng ja mitmekesisus töökohal on konkurentsieelis, see tugevdab ja rikastab meid.
            • Meil on nulltolerants rassismi, diskrimineerimise, ahistamise ja vägivalla vastu.
            • Meil on selged ja avalikud kriteeriumid töötulemuste hindamiseks.
            • Kohtleme kõiki töötajaid õiglaselt ja samadel alustel.
            • Kommunikeerime oma otsuseid ja nende põhjuseid ühtselt ja selgelt.

            Training_blackred_pos_rgb

            Toetame arengut ja elukestvat õpet
            • Meie värbamine on väärtuspõhine ja neutraalne.
            • Toetame töötajate arengut, pakume aktiivselt vabu ametikohti ka majasiseseks kandideerimiseks.
            • Oleme valmis andma võimalusi ka vähesema kogemusega töötajale ning panustama tema väljaõppesse.

              Jätkusuutlikus

            Jätkusuutlikkus on meie jaoks loomulik mõõteviis - toimetades iga päev miljoneid pakke üha rohkematele inimestele, tunnistame oma mõju linnastunud kogukondadele ja pakume lahendusi, mis parandavad inimeste elukvaliteeti. Alates 2019. aastast on DPDgroup välja töötanud mitmeid nutikaid linnalogistikalahendusi, mis vähendavad linnade saastet ja müra ning pakuvad e-ostlejatele erinevaid paindlikke ja keskkonnasõbralikke tarnevõimalusi.

            Teeme koostööd ettevõtetega, kes sarnaselt meile otsivad innovaatilisi, ägedaid lahendusi, mis toetaksid keskkonda ning tõstaksid efektiivsust – hea näide siinkohal on Clevoni isesõitev elektriline sõiduk, millega pakke toimetada.

            Järgmise sammuna oleme seadnud eesmärgi viia oma süsinikdioksiidi heitmed nulli aastaks 2040. Selleks viime oma viimase miili tarnepargi täies mahus üle elektrisõidukitele, mitmekesistame oma liiniveoparki alternatiivseid kütuseallikaid kasutavate veokitega ja viime oma kontorid üle taastuvenergiale.

              Jätkusuutlikus

            CLEVON 1 CLEVON 1

            Jätkusuutlikkus on meie jaoks loomulik mõõteviis - toimetades iga päev miljoneid pakke üha rohkematele inimestele, tunnistame oma mõju linnastunud kogukondadele ja pakume lahendusi, mis parandavad inimeste elukvaliteeti. Alates 2019. aastast on DPDgroup välja töötanud mitmeid nutikaid linnalogistikalahendusi, mis vähendavad linnade saastet ja müra ning pakuvad e-ostlejatele erinevaid paindlikke ja keskkonnasõbralikke tarnevõimalusi.

            Teeme koostööd ettevõtetega, kes sarnaselt meile otsivad innovaatilisi, ägedaid lahendusi, mis toetaksid keskkonda ning tõstaksid efektiivsust – hea näide siinkohal on Clevoni isesõitev elektriline sõiduk, millega pakke toimetada.

            Järgmise sammuna oleme seadnud eesmärgi viia oma süsinikdioksiidi heitmed nulli aastaks 2040. Selleks viime oma viimase miili tarnepargi täies mahus üle elektrisõidukitele, mitmekesistame oma liiniveoparki alternatiivseid kütuseallikaid kasutavate veokitega ja viime oma kontorid üle taastuvenergiale.

            Võta meiega ühendust

            Vlada Viktorova

            Personalispetsialist

            phone.png
            email.png

            Annika Oruaas

            Personali- ja jätkusuutlikkuse juht

            phone.png
            email.png