5. maart 2021 | Persbericht

DPD boekt recordjaar

DPD Nederland heeft de resultaten van 2020 bekend gemaakt. In een hard groeiende pakkettenmarkt bereikte DPD Nederland een omzet van 509,4 miljoen euro. Dat is een omzetstijging van 28% ten opzichte van 2019. Ook het aantal bezorgde pakketten steeg met 28% ten opzichte van 2019: DPD Nederland bezorgde 77,5 miljoen pakketten wereldwijd. Wereldwijd boekte DPDgroup een record: vergeleken met 2019 boekte DPDgroup een omzetgroei van 42% met 11 miljard euro omzet en een verdubbeling van de winst ten opzichte van 2019: 800 miljoen euro.

Covid-19 leidde tot een explosieve toename in de wereldwijde pakketbezorging. Landelijke lockdowns, thuisisolatie en preventieve maatregelen leverden een groei in pakketten op. Dat vereiste snelle aanpassingen om aan deze toenemende vraag te kunnen voldoen en de bedrijfscontinuïteit veilig te stellen. Mede door de nieuwe sorteermachine in Oirschot heeft DPD Nederland deze constante piek goed aangekund. Om de pakketten op tijd te kunnen leveren heeft DPD Nederland 300 aantal extra medewerkers ingezet.

 

Eric Dietz, CEO DPD Nederland: “Wij realiseren ons dat 2020 voor veel ondernemers een zeer moeilijk jaar is geweest. Voor ons was het een tropenjaar en onze mensen hebben dag en nacht hard gewerkt om aan de enorm toegenomen behoefte aan pakketbezorging te voldoen. Ik ben er trots op dat wij er met zijn allen in zijn geslaagd om aan die vraag te voldoen, terwijl tegelijkertijd 98% van de pakketten nog steeds binnen de afgesproken tijd werden geleverd.”

Versnelling van trends
De coronacrisis zorgde er  voor dat trends die eigenlijk pas in 2024 werden verwacht, zich al veel eerder voordeden. Zoals een grotere logistieke vraag in de steden en meer aandacht voor ecologische verantwoordelijkheid. Ook zag de markt een aanzienlijke verschuiving van B2B naar B2C. Het volume van pakketten in B2C nam in 2020 toe met 55% wereldwijd.


Internationale prestaties
Wereldwijd bezorgde DPDgroup, de koploper op de B2B-markt in Europa, in 2020 1,9 miljard pakketten. Dat is 7,5 miljoen pakketten per dag. Ten opzichte van het jaar daarvoor is dat een toename van 500 miljoen pakketten. Op de recorddag, Cyber Monday, bezorgde DPDgroup maar liefst 13,9 miljoen pakketten wereldwijd.


Een kijkje in de toekomst
Het doel van DPDgroup is om de omzet van 2020 te verdubbelen tot 21 miljard euro in 2025. Tegelijkertijd zijn er ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Om deze doelen te realiseren, zet de organisatie in op datagestuurd denken, klantgerichtheid en groene innovatie. Eric Dietz: “Flexibiliteit en continue verbetering van bezorgservice staan voorop.  Daarnaast streven wij er naar om de CO2-uitstoot per pakket in 2025 met 30% te verminderen (in vergelijking met 2013), hetgeen resulteert in een vermindering van CO2-uitstoot van 89% en vervuilende stoffen van 80% in de grote steden.