3. november 2021 | Nieuws

Op weg naar elektrisch rijden

DPD een ambitieuze milieudoelstelling. Het klimaatakkoord vereist dat we in 2030 in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Vanaf 2025 hebben gemeenten daardoor de mogelijkheid om een aparte Zero Emissie zone in te stellen. DPD heeft zich als doel gesteld om in 2025 in de 45 grootste steden in Nederland emissievrij te bezorgen. En we streven ernaar om in 2030 helemaal elektrisch te rijden. Hoewel we nog best wat jaren te gaan hebben voor 2025, wordt er nu al hard gewerkt om deze doelstellingen te kunnen halen.

Op dit moment rijden er bij DPD al elektrische bussen vanuit Amsterdam, Haarlem, Eindhoven en Maastricht. Om te zorgen dat die bussen opgeladen kunnen worden zijn er inmiddels 150 laadstations geïnstalleerd en de volgende 150 worden gepland. Binnen DPD is ervoor gekozen om de eerste focus te leggen op het plaatsen van laadstations bij de depots. Chauffeurs laden dan ’s avonds hun bussen op zodat ze ’s morgens weer vol energie kunnen vertrekken. De ervaringen die we hier opdoen, gebruiken we wanneer we ook bij andere depots elektrische bussen gaan introduceren.