21. juli 2022 | Nieuws

DPD Nederland verwelkomt doelstelling GeoPost/DPDgroup: geen uitstoot meer in 2040.

GeoPost/DPDgroup heeft haar verduurzamingsambities verscherpt en wil tegen 2040 wereldwijd nul uitstoot realiseren. Dit is 10 jaar eerder dan volgens het klimaatakkoord zou moeten. Deze ambitie heeft DPD ingediend bij het Science Based Target initiative (SBTi). DPD Nederland heeft de plannen van moedermaatschappij GeoPost/DPDgroup voor een netto nul-doelstelling verwelkomd. De Nederlandse activiteiten liggen op schema om deze doelstellingen te bereiken en waar mogelijk te overtreffen. DPD had eerder in Nederland al aangekondigd in 2025 in de 45 grootste Nederlandse steden emissievrij te bezorgen en in 2030 alle bussen te vervangen door elektrische bussen.

GeoPost/DPDgroup heeft zowel een korte termijn decarbonisatie doelstelling als een lange termijn netto-nuldoelstelling ter goedkeuring voorgelegd aan het Science Based Target-initiatief (SBTi). De groep onderneemt doortastende actie om tegen 2040 een netto-nuluitstoot te bereiken. GeoPost/DPDgroup heeft zich ertoe verbonden om zijn broeikasgasemissies (scope 1, 2 en 3[1]) tegen 2030 met 43% en tegen 2040 met 90% te verminderen ten opzichte van 2020 en het compenseren van 10% resterende emissie. Dit is 10 jaar eerder dan de afspraken in de overeenkomst van Parijs. GeoPost/DPDgroup verwacht begin 2023 goedkeuring van SBTi te krijgen.

Eric Dietz, CEO DPD Nederland: “Wij zijn blij met de ambitieuze aankondiging van GeoPost/DPDgroup en zijn trots om bij te dragen aan de internationale toewijding aan  duurzaamheid van onze moedermaatschappij. Het is een enorm belangrijke stap en laat zien dat GeoPost/DPDgroup koploper wil zijn op het gebied van netto-nul-uitstoot in de wereldwijde markt van pakketbezorging. Ons doel is om de groenste pakketbezorger van Nederland te worden door middel van het elektrificeren van het wagenpark: de bussen, vrachtwagens en lease, monitoring van luchtkwaliteit, onze gebouwen te verduurzamen, door smart urban delivery te realiseren, inzetten van herbruikbare verpakkingen, etc. We hebben er het volste vertrouwen in dat we dit gaan realiseren, aangezien onze teams zich 100% inzetten om de verandering teweeg te brengen en de grootste uitdaging van onze tijd aan te gaan.”

Duurzaamheid als kern van de strategie van DPD
DPD is sinds 2012 klimaatneutraal door compensatie van alle restuitstoot van vervoer en gebouwen. Hiervoor investeert DPD in betrouwbare, gecertificeerde projecten voor hernieuwbare energie in Brazilië, India en Indonesië. DPDgroup is goed op weg om tegen 2025 in 350 steden in Europa, (waar 110 miljoen Europeanen worden bereikt) pakketten te bezorgen met 15.000 voertuigen met lage uitstoot, 6.700 laadpunten en 250 stadsdepots. Dit leidt tot 83% reductie van koolstofemissies en tot 95% reductie van luchtvervuilende stoffen in de betrokken steden.  

[1] Scope 1 emissies zijn directe emissies van middelen die in eigendom zijn van het bedrijf of door het bedrijf worden gecontroleerd. Scope 2 emissies zijn indirecte emissies vanuit de generering van ingekochte energie. Scope 3 emissies zijn alle indirecte emissies – niet inbegrepen in scope 2 – die zich voordoen in de waardeketen. (Bron: GHG Protocol)


Over het Science Based Target initiative (SBTi)
Het Science Based Targets initiative (SBTi) is een mondiale instantie die bedrijven in staat stelt om ambitieuze doelen te stellen voor de vermindering van emissies, overeenkomstig de nieuwste klimaatwetenschap. Het initiatief richt zich erop om bedrijven wereldwijd te stimuleren hun inspanningen te versnellen om hun uitstoot vóór 2030 te halveren en tegen 2050 nul uitstoot te realiseren. Het initiatief is een samenwerking tussen Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) en het Wereldnatuurfonds (WWF), en een van de afspraken van de We Mean Business Coalition. Het SBTi definieert en promoot best practices in een setting van wetenschappelijk onderbouwde doelen, biedt hulpmiddelen en begeleiding om hindernissen voor toepassing uit de weg te ruimen, en beoordeelt onafhankelijk de doelen van bedrijven voordat goedkeuring wordt verleend.