1. marca 2021 | Wiadomości prasowe

DPDgroup - rekordowe wzrosty w 2020 roku i strategia na najbliższe pięć lat

Paryż, 1 marca 2021r. — DPDgroup ogłosiła wyniki za rok 2020 i przedstawiła swoją strategię rozwoju na kolejne pięć lat. W obliczu bezprecedensowej pandemii COVID-19 Grupa stała się kluczowym partnerem zapewniającym doręczenia niezbędnych towarów zarówno do klientów indywidualnych jak i do firm, co przyczyniło się do wzrostu przychodów o 42 proc. w porównaniu z rokiem 2019. Do 2025 roku DPDgroup zamierza rozszerzać podstawową działalność, przyspieszyć rozwój nowych projektów i podbić nowe rynki dzięki planowi „Together and beyond”.

2020: DPDgroup osiągnęła w minionym roku rekordowe wyniki

  • Przychody w kwocie 11 miliardów euro, czyli wzrost o 42 proc. w porównaniu z rokiem 2019
  • 35 proc. przychodów Le Groupe La Poste w roku 2020 wygenerowane przez DPDgroup
  • 1,9 miliarda przesyłek doręczonych na całym świecie, czyli 7,5 miliona dziennie (wzrost o pół miliarda przesyłek rocznie w porównaniu z rokiem 2019)
  • Rekordowa liczba 13,9 miliona przesyłek obsłużonych na całym świecie w Cyber Monday (30 listopada 2020 r.)
  • Udział doręczeń B2C 55 proc. na całym świecie (wzrost organiczny o 57 proc. większy w porównaniu z rokiem 2019)
  • Wzrost zysków (niemal podwojenie) do 800 milionów euro
  • Postępy integracji BRT we Włoszech i Jadlog w Brazylii

COVID-19: nieoczekiwany wzrost wolumenu, najważniejsze wnioski

COVID-19 spowodował nieoczekiwany wzrost w branży przesyłek. Obowiązujący w wielu krajach lockdown i ograniczenia administracyjne spowodowały gwałtowny wzrost liczby doręczeń. W 2020 roku DPDgroup dostarczyła o pół miliarda przesyłek więcej niż rok wcześniej.

Kryzys w obszarze zdrowia publicznego przyspieszył przewidywane na 2024 rok trendy konsumenckie, w tym popyt na logistykę miejską czy zwiększenie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne. Rynek odnotował również wyraźne przesunięcie w kierunku segmentu B2C.

Doręczenia do konsumentów stanowiły w 2020 roku już 55 proc. wolumenu.

Zaobserwowano też wyraźny wzrost zapotrzebowania na kategorie produktowe takie, jak artykuły spożywcze i produkty medyczne. Należąca do DPDgroup francuska firma Chronofresh ponad dwukrotnie zwiększyła wolumen przesyłek (wzrost o 115 proc). Inne spółki grupy, Chronopost we Francji, Tipsa w Hiszpanii i Biocair w RPA aktywnie wspierają ochronę zdrowia, dostarczając na swoich rynkach szczepionki.

- DPDgroup wykazała się odpornością, elastycznością i zdolnościami adaptacyjnymi, których oczekuje się od organizacji naszych rozmiarów. Te cechy pomogły nam utrzymać świat „w ruchu”, szybko opracować i wdrożyć nowe rozwiązania, by skutecznie obsłużyć rosnący wolumen przesyłek. Doświadczenia te pozwolą nam dobrze wykorzystać rysujące się przed nami możliwości– powiedział Boris Winkelmann, Prezes i Prezes Zarządu DPDgroup.

2020: Najważniejsze osiągnięcia i ekspansja DPDgroup

W minionym roku Grupa doświadczyła przyspieszonego wzrostu wolumenu, co wymagało od szybkich, zdecydowanych działań, aby zapewnić ciągłość operacyjną i płynność działań. DPDgroup jako pierwsza firma kurierska wprowadziła doręczenia bezkontaktowe, utrzymała aktywność sieci punktów nadań i odbiorów oraz otworzyła ponad 70 nowych sortowni i oddziałów, których łączna liczba wynosi obecnie 1200. Chcąc terminowo obsłużyć rosnące wolumeny przesyłek, Grupa zatrudniła ponad 20 000 pracowników i współpracowników.

W związku z wysokim popytem na usługi kurierskie wolumen DPDgroup zwiększył się o 24 proc., a przychody w ramach wzrostu organicznego o 23 proc. Grupa odnotowała szczególnie intensywny przyrost liczby przesyłek w krajach, w których segment B2C stanowił największy udział w działalności: Brazylia (+80%), Irlandia (+ 47 proc.), Wielka Brytania (+ 39 proc.), Polska (+ 24 proc.), Hiszpania (+ 23 proc.). W krajach, w których kluczowy udział należy nadal do B2B, na działalność w tym segmencie wpływ miało spowolnienie gospodarcze: Francja (+ 9 proc. przez DPD i + 13 proc. przez Chronopost), Niemcy (+ 13 proc.).

W 2020 roku miało miejsce kilka istotnych wydarzeń takich, jak dalszy postęp w przejęciu wiodącej włoskiej firmy kurierskiej BRT (85 proc.), pełne przejęcie Geis Parcel (firma logistyczna w Czechach i w Słowacji) oraz zwiększenie do 98 proc. udziałów w firmie Jadlog, będącej liderem na brazylijskim rynku przesyłek.

“Together & beyond”: strategia DPDgroup, której celem jest rozszerzenie podstawowej działalności, przyspieszanie rozwoju usług i podboju nowych rynków. Cel DPDgroup na 2030 rok jest bardzo jasny: stać się międzynarodowym liderem w zakresie zrównoważonych doręczeń oraz główną siłą wspierającą dla e-handlu, czerpiącą z trzech źródeł.

DPDgroup zamierza również podwoić swoje przychody z 2020 r. i do 2025 r. osiągnąć 21 miliardów euro.

  • Rozszerzanie podstawowej działalności:

DPDgroup jest obecnie w Europie wiodącym graczem w segmencie B2B i posiada największą sieć drogową z około 25 proc. udziałem w wolumenach. Celem jest więc umocnienie pozycji Grupy jako lidera w obu segmentach działalności w kontekście rosnącej konkurencji i możliwego spowolnienia gospodarczego. DPDgroup pragnie też wykorzystać swoją wiedzę w procesie zarządzania przepływami między B2B i B2C, stając się europejskim „punktem wszechstronnej obsługi” dla tych segmentów, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Strategia transgraniczna w ramach Unii Europejskiej pozwoli na dalsze rozszerzenie oferty usług, jak również wzmocni doskonałość operacyjną doręczeń „door to door” i zarządzanie wydajnością w obrocie międzynarodowym.

  • Przyspieszanie inicjatyw:

DPDgroup będzie dążyć do pozycji europejskiego lidera innowacji w obsłudze konsumentów rosnącego w tempie 15% rocznie do 2025 roku. Grupa będzie również elastycznie i selektywnie dostosowywać swoje podejście do lokalnych rynków i rozwijać projekty związane opcją doręczeń poza domem poprzez zagęszczenie sieci punktów nadań i odbiorów oraz automatów paczkowych (sieć Pickup), a także zwiększenie obecności w rozwijającym się segmencie C2C. Grupa planuje zatem podwoić zagęszczanie sieci, aby osiągnąć zasięg w Europie na poziomie 90 proc. (odsetek populacji mającej dostęp do punktu Pickup w odległości nie więcej niż 10 minut), oferując tym samym najlepszy dostęp na kontynencie do 100 000 placówek, w tym do 70 000 punktów i 30 000 automatów paczkowych.

DPDgroup będzie nadal bazować na sektorze opieki zdrowotnej i produktów spożywczych, wykorzystując swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie doręczeń w kontrolowanej temperaturze oraz wysoko rozwiniętą sieć logistyki miejskiej.

Koncentrując się na logistyce miejskiej Grupa planuje jednocześnie wzmocnić pozycję lidera w branży, opierając się na pięciu filarach o wysokim potencjale: doręczenia tego samego dnia, doręczenia miejskie z oddziału do domu, doręczenia wieczorne w określonym przedziale czasowym, wysyłka ze sklepu, doręczenia do punktów w sąsiedztwie w sklepach. Są to ważne elementy infrastruktury dla usług miejskich w zakresie zróżnicowanych doręczeń w obszarach miejskich.

  • Podbój nowych rynków:

W związku z tym, że rynek międzynarodowy definiuje przyszłość logistyki ze spodziewanymi wzrostami w Azji, na subkontynencie indyjskim, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Południowej i Afryce, DPDgroup zamierza wykorzystać swoją obecność na różnych kontynentach, w tym wzmocnić pozycję w obsłudze platform handlu elektronicznego.

Do GeoPost/DPDgroup dołączyła Asendia, joint venture Le Groupe La Poste i Swiss Post, aby - biorąc pod uwagę bezprecedensowy wzrost e-commerce - nadać rozmach i przyspieszyć rozwój Le Groupe La Poste w obszarze globalnej logistyki przesyłek oraz usług paczkowych.

Do 2025 roku DPDgroup zamierza zwiększyć udział operacji międzykontynentalnych do 20% swoich całkowitych przychodów, wykorzystując istniejące synergie.

Klient i analiza danych w centrum uwagi

Dzięki śledzeniu drogi przesyłki w czasie rzeczywistym, usługom Predict i Precise, DPDgroup ustanowiła w ostatnich latach standardy innowacji ukierunkowanych na klienta. Grupa będzie nadal rozwijać innowacje i wzmacniać swoje działania w obszarze data intelligence, stale dążąc do poprawy jakości obsługi klienta i bardziej efektywnego zarządzania.

Zaangażowanie w zrównoważony rozwój we wszystkich działaniach DPDgroup

Zrównoważony rozwój jest podstawą tożsamości DPDgroup, dlatego każdy z powyższych celów będzie realizowany zgodnie z ambitnymi innowacjami i zobowiązaniami podejmowanymi na rzecz ochrony środowiska i ograniczenie emisji CO2 na przesyłkę o 30% proc. do 2025 r. (w porównaniu z 2013 r.)

30 proc. zanieczyszczeń generowanych jest przez logistykę miejską. DPDgroup uważa więc, że ma do odegrania istotną rolę w zwiększaniu poprawy jakości powietrza w aglomeracjach. W październiku 2020 r. Grupa wdrożyła plan realizacji doręczeń niskoemisyjnych w 225 miastach Europy, dla 80 mln mieszkańców kontynentu, do 2025 roku. Celem tego założenia jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 89 proc. i zanieczyszczeń o 80 proc. w miastach objętych programem.

Partnerstwo

DPDgroup będzie kontynuować rozwój poprzez nawiązywanie i utrzymywanie partnerstw biznesowych, wykorzystujących lokalną wiedzę i doświadczenie.

Boris Winkelmann konkluduje:

- Rok 2020 miał istotny, długotrwały wpływ na e-handel i branżę logistyczną. Jestem dumny z mojego zespołu i jego odporności. Wierzę, że jesteśmy na najlepszej drodze, aby stać się wzorem w obszarze zrównoważonych doręczeń oraz kluczowym wsparciem dla e-handlu. Jeśli dostrzeżemy szanse oraz umiejętnie wykorzystamy ducha innowacyjności, pokonany wszystkie bariery.