Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest DPD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "DPD"). W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Dział Ochrony Danych Osobowych, ul. Mineralna 5, 02-274 Warszawa
  • przez e-mail: Adres e-mail IOD → Prosimy przepisać adres ręcznie

DPD wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych – funkcję tę pełni pan Tomasz Rozdżestwieński.