Aplikacja prosi o zezwolenie na włączenie Bluetooth oraz usługi lokalizacji i transmisji danych. Czy jest to konieczne aby nawiązać połączenia z automatem?

Tak, ponieważ aplikacja mobilna łączy się z maszyną za pośrednictwem Bluetooth jako nośnika łączności. Z tego powodu wymagane jest, aby użytkownik zezwolił na połączenie przez Bluetooth oraz zezwolił na włączenie lokalizacji, a także upewnił się, ze włączona jest transmisja danych (internet). Łączność za pomocą Bluetooth wymaga, aby użytkownik był blisko urządzenia. W tym samym czasie tylko jedna osoba może korzystać z automatu DPD Pickup Station.