Jak można otrzymać fakturę za opłaty importowe?

Niezwłocznie po uiszczeniu płatności otrzymają Państwo fakturę. Dane na fakturze będą zgodne z dokumentem dostępnym po kliknięciu w przycisk wyświetl żądanie płatności jeszcze przed uiszczeniem należności.