Bezpieczeństwo COVID19

Informacje ogólne

 • Wszyscy pracownicy i współpracownicy DPD otrzymali instruktaż zawierający zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia na temat zasad postępowania w okresie zagrożenia koronawirusem.
 • Pracujemy zgodnie z dokumentem "Zalecenia dla branży transportowej" przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Całość dokumentu dostępna jest pod adresem: [KLIKNIJ].
 • Wszystkie podróże służbowe zostały wstrzymane do odwołania. Firma odradza także prywatne wyjazdy w okresie zagrożenia epidemicznego.
 • Oddziały, przewoźnicy i agencje pracy tymczasowej, które współpracują z DPD Polska, otrzymały wytyczne dotyczące kwarantanny.
 • Na czas epidemii zmieniły się zasady doręczenia: kurierzy mają prawo dostarczać przesyłki pod drzwi i bez podpisu odbiorcy pod warunkiem, że odbiorca wyrazi na to zgodę.
 • W przypadku doręczeń wymagających bezpośredniego kontaktu z odbiorcą (doręczenia za pobraniem, doręczenia do rąk własnych) podejmujemy działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa obu stronom.
 • Wyposażyliśmy kurierów w podstawowe środki zabezpieczenia osobistego.
Informacje dla odbiorcy
 • Kurier, w uzasadnionych przypadkach może poprosić odbiorcę, by ten wyszedł po przesyłkę na zewnątrz budynku.

Jeśli odbiorca odmówi wyjścia po paczkę, kurier ma prawo uznać to jako „odmowę przyjęcia” oraz wstrzymać doręczenie.

 • Doręczenie w miejscu umówionym.

Kurier ma prawo pozostawić przesyłkę w miejscu uzgodnionym z odbiorcą. Nie jest zobowiązany do pobrania podpisu. W polu przeznaczonym na nazwisko odbiorcy kurier wpisze miejsce pozostawienia paczki np. "pod drzwiami", a w miejscu podpisu – wpisuje swój skrót kurierski.

 • Paczki z usługami dodatkowymi (za pobraniem, do rąk własnych, umowy)

a) Przesyłka za pobraniem.

Kurier, który ma do doręczenia przesyłki za pobraniem, posiada terminal do płatności kartą. Zachęcamy do płatności bezgotówkowych w terminalu – kartami debetowymi, kredytowymi, płatnościami Apple i Google Pay oraz BLIKiem. W przypadku pobrania gotówki kurier i odbiorca powinni używać rękawiczek.

Uwaga: Terminale do obsługi kart zostały dostosowane do płatności do 100 zł bez podawania PIN-u.

b) Przesyłka z opcją do rąk własnych / umowy.

Weryfikacja Odbiorcy odbywa się na podstawie autoryzacji kodu PIN jaki Odbiorca otrzymuje smsem lub mailem

Kurier ma prawo poprosić odbiorcę, by wyszedł po paczkę na zewnątrz budynku. W tym przypadku nie ma możliwości pozostawienia przesyłki w miejscu umówionym. Kurier może poczekać na zewnątrz, aż odbiorca podpisze dokumenty i przyniesie wypełniony komplet.

Doręczenie powinno odbywać się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności (rękawiczki ochronne, przynajmniej 1 m odległości).

 • Doręczenia do placówek, gdzie istnieje zwiększone ryzyko i prawdopodobieństwo zarażenia się koronawirusem.

Jeśli kurier ma uzasadnione obawy w stosunku do placówki, do której ma doręczyć przesyłki, może odmówić doręczenia. Kurier wprowadzi status "odmowa przyjęcia". Następuje natychmiastowy zwrot przesyłek do nadawców.

 • Zamknięte placówki.

W przypadku zamkniętej placówki (tj. nieczynnej przez dłuższy czas w związku z wirusem), kurier wprowadza status "odmowa przyjęcia". Paczka jest zwracana do nadawcy.

 • Doręczenia do placówek dydaktycznych oraz szkół wyższych.

Przesyłki będą wydane do doręczenia, ponieważ w wielu szkołach i placówkach dydaktycznych pełnione są dyżury. Dopiero po fizycznym stwierdzeniu, że placówka została całkowicie zamknięta kurier wprowadza staus "odmowa przyjęcia", a paczka zostaje zwrócona do nadawcy.

 • Sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności Kuriera.

Kurier ma prawo poprosić odbiorcę o odebranie i sprawdzenie paczki na zewnątrz budynku. Ma też możliwość odmówić oczekiwania na sprawdzenie paczki (a w przypadku paczki za pobraniem – odmówić doręczenia).

 • Doręczenia paczek powyżej 31,5 kg.

W przypadku paczek powyżej 31,5 kg, gdzie wymagana jest pomoc odbiorcy, kurier ma prawo poprosić, by odbiorca z przy współpracy osoby trzeciej odebrał paczkę z auta. Jeśli nie ma takiej możliwości, a kurier nie czuje się bezpiecznie, może odmówić doręczenia paczki.

Informacje dla nadawców
 • Zlecenia odbioru paczek będą przekazywane kurierom. W przypadku nieczynnej firmy, kurier odrzuci zlecenie.
 • Po uzgodnieniu z nadawcą kurier może odebrać paczki z wyznaczonego miejsca, np. sprzed firmy. Kurier musi zeskanować wszystkie odebrane paczki w ramach danego zlecenia.
 • W przypadku zamknięcia firmy, dla której realizujemy stałe zlecenie odbiorów, takie zlecenie zostanie zawieszone. Jeśli firma przekaże nam termin zamknięcia, to po tym terminie, zlecenie automatycznie zostanie wznowione.
 • W przypadku paczek powyżej 31,5 kg, gdzie wymagana jest pomoc nadawcy, kurier ma prawo poprosić, by nadawca z pomocą osoby trzeciej załadował paczkę na auto. Jeśli nie ma takiej możliwości, a kurier nie czuje się bezpiecznie, może odmówić odbioru paczki.
 • Przed przyjazdem kuriera Nadawca powinien przygotować etykiety korzystając z dostępnych narzędzi takich jak np. DPD Online
 • Nadawca, który wysyła paczkę na samokopiującym liście ręcznym, wypełnia go osobiście i poprawność danych kwituje własnoręcznym podpisem w polu nadawca. Kurierzy DPD Polska są wyposażeni w blankiety samokopiujących listów ręcznych do wykorzystania przez Nadawców paczek
Obsługa w oddziałach
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) wszyscy Klienci odwiedzający punkty DPD Pickup, recepcje w oddziałach DPD oraz oddziały miejskie objęci są obowiązkiem zakrywania ust i nosa.
 • W każdym oddziale DPD Polska kolejka oczekujących powinna pozostać na zewnątrz budynku. Przy okienku osoby obsługującej w recepcji powinna przebywać jedna osoba w zalecanej odległości minimum 1 metra od lady recepcji.
 • Pracownik recepcji / punktu ma prawo wyprosić klienta z obiektu i odmówić wykonania usługi, jeśli klient jest przeziębiony.
 • Miejsca przeznaczone do pakowania paczek w recepcjach oddziałowych mogą zostać tymczasowo wyłączone. Nadawca powinien posiadać kompletnie spakowaną paczkę do wysyłki.
 • Recepcje w oddziałach do odwołania w tygodniu pracują w godzinach 10:00-18:00, a w soboty są nieczynne.
 • Dostęp do usług w poszczególnych krajach opisany jest na stronie internetowej pod adresem [LINK] i jest codziennie aktualizowany.