HEX Innowacyjna przedsiębiorczość

Jak wspieramy innowacyjność?

Kierując się postulatem „Innowacyjna przedsiębiorczość” bierzemy udział w projektach, które wspierają postawy związane z przedsiębiorczością i innowacyjnością.

Najważniejsze programy i partnerstwa:

  • "Kierunek Samodzielność" – program stypendialny realizowany od 2016 roku ułatwiający podopiecznym domów dziecka u progu dorosłości usamodzielnienie się. Program został powołany we współpracy z Towarzystwem Nasz Dom.

  • Partner logistyczny dla konkursu naukowego i festiwalu E(x)plory organizowanych przez Fundację Nowych Technologii; DPD wielokrotnie była fundatorem jednej z nagród.

  • Wielokrotny sponsor Warszawskich Dni Logistyki SGGW w Warszawie i Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyczną w Poznaniu.

  • Organizator konkursu dla startupów DPD Startup Contest i licznych konkursów wewnętrznych dla innowatorów.

  • Partner innowatora społecznego, Fundacji Zwolnieni z Teorii.

  • Partner Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką – najstarszej i największej organizacji w Polsce, której misją jest promowanie przedsiębiorczych postaw i kompleksowe wspieranie kobiet oraz młodzieży, dostarczanie im fachowej wiedzy niezbędnej do rozwoju osobistego i zawodowego oraz motywowanie ich do podejmowania odważnych działań i spełniania marzeń

Wspieramy lokalnych przedsiębiorców

Dobre pomysły i odważne myślenie są motorem postępu. Rozwijamy się jako firma w duchu innowacji. Chcemy pomagać naszym pracownikom doskonalić umiejętności, a społecznościom radzić sobie z wyzwaniami współczesności i wprowadzaniem innowacji. Wspieramy naszych pracowników, przedsiębiorców społecznych i innowacyjne projekty w najbliższych nam społecznościach

Wspieramy lokalnych przedsiębiorców

ip1 ip1

Dobre pomysły i odważne myślenie są motorem postępu. Rozwijamy się jako firma w duchu innowacji. Chcemy pomagać naszym pracownikom doskonalić umiejętności, a społecznościom radzić sobie z wyzwaniami współczesności i wprowadzaniem innowacji. Wspieramy naszych pracowników, przedsiębiorców społecznych i innowacyjne projekty w najbliższych nam społecznościach