Jak wspieramy innowacyjność w Polsce?

Jak wspieramy innowacyjność w Polsce?

Kierując się postulatem „Innowacyjna przedsiębiorczość” bierzemy udział w projektach, które wspierają postawy związane z przedsiębiorczością i innowacyjnością.

Najważniejsze programy i partnerstwa:

  • "Kierunek Samodzielność" – program stypendialny realizowany od 2016 roku ułatwiający podopiecznym domów dziecka u progu dorosłości usamodzielnienie się. Program został powołany we współpracy z Towarzystwem Nasz Dom.

  • Partner logistyczny dla konkursu naukowego i festiwalu E(x)plory organizowanych przez Fundację Nowych Technologii; DPD wielokrotnie była fundatorem jednej z nagród.

  • Wielokrotny sponsor Warszawskich Dni Logistyki SGGW w Warszawie i Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyczną w Poznaniu.

  • Organizator konkursu dla startupów DPD Startup Contest i licznych konkursów wewnętrznych dla innowatorów.

  • Partner innowatora społecznego, Fundacji Zwolnieni z Teorii.

Wspieramy lokalnych przedsiębiorców

Innowacyjna przedsiębiorczość

Wspieramy lokalnych przedsiębiorców

Innowacyjna przedsiębiorczość

Dobre pomysły i odważne myślenie są motorem postępu. Rozwijamy się jako firma w duchu innowacji. Chcemy pomagać naszym pracownikom doskonalić umiejętności, a społecznościom radzić sobie z wyzwaniami współczesności i wprowadzaniem innowacji. Wspieramy naszych pracowników, przedsiębiorców społecznych i innowacyjne projekty w najbliższych nam społecznościach

Jak to robimy w DPDgroup

@ im Einkaufswagen -DPD- Pickup Paketshop

Transformacja cyfrowa i e-commerce

Rozwój technologii dających odbiorcom kontrolę nad doręczeniem i powiadomienia w czasie rzeczywistym.

Click & Collect

Przyjazna logistyka miejska

Technologia i pojazdy stanowiące odpowiedź na potrzeby odbiorców przy jednoczesnym ukierunkowaniu na zrównoważony rozwój.

Zmiany klimatu

Rynki high-tech

Innowacje na rzecz nowych segmentów DPDgroup, takie jak doręczanie świeżych i mrożonych produktów spożywczych.

Obejrzyj wywiad w języku angielskim z dyrektorem Citibox - Estanis Martin de Nicolas