Jak wspieramy innowacyjność w Polsce?

Jak wspieramy innowacyjność w Polsce?

Kierując się postulatem „Innowacyjna przedsiębiorczość” bierzemy udział w projektach, które wspierają postawy związane z przedsiębiorczością i innowacyjnością.

Najważniejsze programy i partnerstwa:

  • "Kierunek Samodzielność" – program stypendialny realizowany od 2016 roku ułatwiający podopiecznym domów dziecka u progu dorosłości usamodzielnienie się. Program został powołany we współpracy z Towarzystwem Nasz Dom.

  • Partner logistyczny dla konkursu naukowego i festiwalu E(x)plory organizowanych przez Fundację Nowych Technologii; DPD wielokrotnie była fundatorem jednej z nagród.

  • Wielokrotny sponsor Warszawskich Dni Logistyki SGGW w Warszawie i Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyczną w Poznaniu.

  • Organizator konkursu dla startupów DPD Startup Contest i licznych konkursów wewnętrznych dla innowatorów.

  • Partner innowatora społecznego, Fundacji Zwolnieni z Teorii.

Wspieramy lokalnych przedsiębiorców

Innowacyjna przedsiębiorczość

Wspieramy lokalnych przedsiębiorców

Innowacyjna przedsiębiorczość

Dobre pomysły i odważne myślenie są motorem postępu. Rozwijamy się jako firma w duchu innowacji. Chcemy pomagać naszym pracownikom doskonalić umiejętności, a społecznościom radzić sobie z wyzwaniami współczesności i wprowadzaniem innowacji. Wspieramy naszych pracowników, przedsiębiorców społecznych i innowacyjne projekty w najbliższych nam społecznościach

Jak to robimy w DPDgroup

ip2

14 pomysłów zainicjowanych przez pracowników z 9 firm z grupy DPD w Europie

ip3

16 przedsiębiorców z sieci Ashoka ze wsparciem od DPD od 2011 roku

ip4

61 lokalnych innowacji wspartych w samym 2019 roku

Obejrzyj wywiad w języku angielskim z dyrektorem Citibox - Estanis Martin de Nicolas