10. marec 2023 | Splošne informacije

DPD z ambicioznimi cilji na poti k bolj zeleni dostavi

 

Ljubljana, marec 2023 | Geopost je prvo globalno podjetje za dostavo paketov, ki ima svoje kratkoročne in dolgoročne cilje zmanjšanja CO2 emisij odobrene s strani Science Based Target inicative (SBTi). Ta pomembna odobritev tudi znanstveno podpira naš načrt za dosego Net Zero cilja do leta 2040 in postavlja podjetje na jasno pot, da postanemo mednarodna referenca na področju trajnostne dostave.

Z veseljem vam sporočamo, da je Geopost postalo prvo globalno podjetje za dostavo paketov, ki mu je Science Based Target iniciativa (SBTi) odobrila kratkoročne in dolgoročne cilje zmanjšanja toplogrednih plinov (GHG). Ta odobritev je za Geopost velikega pomena, saj podpira načrt za dosego Net Zero cilja do leta 2040 in postavlja podjetje na jasno pot, da postane mednarodna referenca za trajnostno dostavo.

Kaj je Science Based Targets iniciativa (SBTi)?

Science Based Target iniciativa (SBTi) je mednarodna organizacija, ki podjetjem pomaga postaviti ambiciozne cilje zmanjšanja toplogrednih plinov, ki so usklajeni s cilji Pariškega sporazuma. Najpomembnejši cilj je omejiti zvišanje globalne temperature na 1,5 °C v primerjavi s predindustrijskimi ravnmi.

SBTi združuje več kot 4.000 podjetij po vsem svetu, ki si delijo isti cilj – zmanjšati vpliv globalnega segrevanja, ki lahko povzroči resne posledice za okolje in družbo.

Julija lani smo naš ambiciozen Net Zero cilj predložili Science Based Target iniciativi, zdaj pa s ponosom sporočamo, da so bili odobreni tako kratkoročni kot dolgoročni cilji za zmanjšanje toplogrednih plinov.

Ta pomemben mejnik potrjuje našo Net Zero ambicijo do leta 2040, ki je usklajena z znanostjo o podnebju in nas postavlja na jasno pot, da postanemo mednarodna referenca na področju trajnostne dostave. Da bi to dosegli, se bomo osredotočili predvsem na:

  • elektrifikacijo našega voznega parka, na dostavo zadnjega kilometra, kot tudi na linijska vozila in skladišča. Močno se bomo osredotočili na zamenjavo fosilnih goriv z alternativnimi viri energije (vključno z električnimi kombiji, kolesi in peš dostavo) na 85 % do leta 2030 (100 % do leta 2035);

  • diverzifikacijo naše flote linijskih prevozov za vključitev alternativnih pogonskih tehnologij, kot so tovornjaki na bioplin, biogoriva, električni in vodikov pogon, ter premik več paketov po železnici, vse za povečanje deleža alternativnih linijskih rešitev na 50 % do leta 2030 (100 % do leta 2040),

  • prehod na obnovljivo energijo za napajanje logističnih lokacij in pisarn ter prehod k večji energetski učinkovitosti s ciljem, da do leta 2030 uporabimo 70 % energije iz obnovljivih virov (100 % do leta 2035),

  • elektrifikacijo našega voznega parka službenih vozil s povečanjem deleža električnih vozil na 90 % do leta 2030 (100 % do leta 2035).

Kaj to pomeni za našo CO2 nevtralno dostavo?

Še vedno ponujamo CO2 nevtralno dostavo, vendar se osredotočamo na doseganje Net Zero cilja do leta 2040.

Pomembno je razlikovati med Net Zero in CO2 nevtralno dostavo. Net Zero pomeni zmanjšanje emisij CO2 čim bližje ničli, vse preostale emisije pa se ponovno absorbirajo z visokokakovostnimi programi za odstranjevanje ogljika, medtem ko CO2 nevtralna dostava pomeni, da organizacija kompenzira svoje emisije z nakupom prostovoljnih emisijskih kuponov, ki zmanjšajo emisije CO2.

Naši znanstveno utemeljeni Net Zero cilji pokrivajo 20 naših poslovnih enot (vključno z DPD Slovenija). Ta pomemben korak v Geopostovi strategiji dekarbonizacije je v skladu s ciljem skupine La Poste, da do leta 2040 doseže Net Zero emisije.

Če želite izvedeti več o naših akcijah v zvezi s podnebnimi spremembami lahko obiščete tudi spletno stran https://www.dpd.com/si/sl/o-dpd/trajnost/

Kontakt

Snježana Stanić

Snježana Stanić

Marketing & PR manager

email.png

DPD v Sloveniji

DPD Slovenija je del DPDgroup, največje mreže za dostavo paketov v Evropi. S 120.000 strokovnjaki za dostavo in Pickup omrežjem z več kot 70.000 lokacijami za prevzem paketov DPDgroup dnevno dostavi 8,4 milijona paketov – 2,1 milijardi paketov na leto – prek blagovnih znamk DPD, Chronopost, SEUR, BRT in Jadlog. DPD je v Sloveniji začel delovati leta 2004. V 18 letih je postal eden ključnih akterjev, ki zagotavlja zelo kakovostno storitev dostave paketov. DPD vsakodnevno deluje v imenu tisočih zadovoljnih strank, združuje inovativno tehnologijo in lokalno znanje za zagotovitev prilagodljive in do uporabnika prijazne storitve tako za pošiljatelje kot za stranke. DPD s svojo vodilno storitvijo Predict, aplikacijo myDPD, Pickup lokacijami in paketiniki postavlja nov standard povezanosti strank z dostavo njihovih paketov.