Your delivery experts

Pre zákazníkov DPD

S DPD preprava vášho tovaru nezanecháva stopy na životnom prostredí.

Pochváľte sa svojím zákazníkom, že preprava vášho tovaru je ohľaduplná k životnému prostrediu a bez emisií CO2. Pripravili sme pre vás banner, ktorý si môžete umiestniť na vašej stránke.

Aby sa vaši zákazníci dozvedeli viac informácií o uhlíkovo neutrálnom doručovaní, pri nasadení bannera na vašu stránku môžete vložiť nasledujúci link:

www.dpd.com/sk/business_customers/drivingchange2/zavaezok_k_uhlikovej_neutralite  

 

* v prípade potreby iného rozmeru bannera, nás kontaktujte mailom na [email protected]

 

Oxid uhličitý (CO2) patrí medzi skleníkové plyny, ktoré sa hromadia v našej atmosfére a zapríčiňujú globálne otepľovanie. 20% CO2 pochádza z dopravy. Pretože sme kuriérska spoločnosť, 90% našich emisií produkujú vozidlá, prepravujúce balíky. Naším cieľom je, aby bol každý balík uhlíkovo neutrálny pre všetkých našich zákazníkov. Tento prístup oceňujú najmä zákazníci, ktorí venujú pozornosť vplyvu svojho podnikania na životné prostredie.

Ako to robíme?

DPDgroup počas celého roka meria množstvo oxidu uhličitého, ktoré pri svojej činnosti vypustia do ovzdušia kamióny a kuriérske prepravné vozidlá pri doručovaní zásielok. Množstvo emisií CO2 na každý balík v cestnej preprave redukujeme využívaním vozidiel s alternatívnym pohonom, optimalizáciou trás a zvyšovaním miery úspešného doručenia na prvý pokus cez produkty ako sú Predict a Pickup.

Zostávajúce emisie kompenzujeme financovaním environmentálnych projektov. V spolupráci s lídrom na trhu s uhlíkom, so spoločnosťou EcoAct, podporujeme 6 environmentálnych projektov v Európe, Turecku a Indii, ktoré sa zameriavajú na obnoviteľnú energiu a energetickú premenu. 

Výsledkom je, že všetok COvypustený do ovzdušia našej planéte kompenzujeme. Všetky balíky doručované cez DPD sú teda uhlíkovo neutrálne a nezanechávajú stopu na životnom prostredí.