Tipy na zabalenie balíka. Pre bezproblémovú prepravu.

Support - DPD - Verpackunsgtipps Support - DPD - Verpackunsgtipps

Tipy na zabalenie balíka. Pre bezproblémovú prepravu.

Správne balenie tovaru nie je žiadna veda, ale vždy treba mať na pamäti niektoré skutočnosti, aby sa zabezpečila spoľahlivá preprava. Naše tipy na zabalenie vás upozornia na najdôležitejšie body, ktoré treba dodržiavať na bezproblémovú prepravu.

Dôležité pokyny na zabalenie zásielky

Obalový materiál

Support - DPD - Verpackungstipps - Verpackung Allgemein Support - DPD - Verpackungstipps - Verpackung Allgemein

Obalový materiál

Pre bezpečnú prepravu vášho tovaru musí byť obal vhodný pre hmotnosť obsahu zásielky. Balenie musí odolať namáhaniu počas automatizovaného a mechanického triedenia, manipulácie a prepravy. Zásielky zabalené spolu ako zväzok sú vylúčené z prepravy.

Vonkajší obal

Vonkajší obal má byť pevne uzavretý a dobre utesnený lepiacou páskou pozdĺž všetkých okrajov. Nič z obsahu zásielky nemá z obalu vytŕčať. Uistite sa, či je váš tovar úplne zabalený v kartónovej škatuli štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru.

V porovnaní s predajným alebo prezentačným balením má špeciálne navrhnutý obal ochrannú funkciu, vďaka ktorej je vhodný na prepravu. Pred jeho opätovným použitím by ste mali skontrolovať celý použitý vonkajší obal, utesnenie a vypchávku a v prípade potreby ich opraviť alebo vymeniť. Uistite sa, že ste odstránili všetky existujúce čiarové kódy a že adresy odosielateľa a príjemcu sú jasne čitateľné.

Vonkajší obal

Support - Verpackungstipps - DPD - Außenverpackung Support - Verpackungstipps - DPD - Außenverpackung

Vonkajší obal má byť pevne uzavretý a dobre utesnený lepiacou páskou pozdĺž všetkých okrajov. Nič z obsahu zásielky nemá z obalu vytŕčať. Uistite sa, či je váš tovar úplne zabalený v kartónovej škatuli štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru.

V porovnaní s predajným alebo prezentačným balením má špeciálne navrhnutý obal ochrannú funkciu, vďaka ktorej je vhodný na prepravu. Pred jeho opätovným použitím by ste mali skontrolovať celý použitý vonkajší obal, utesnenie a vypchávku a v prípade potreby ich opraviť alebo vymeniť. Uistite sa, že ste odstránili všetky existujúce čiarové kódy a že adresy odosielateľa a príjemcu sú jasne čitateľné.

Vnútorný obal

Support - Verpackungstipps - DPD - Innenverpackung Support - Verpackungstipps - DPD - Innenverpackung

Vnútorný obal

Pre ľahký tovar by ste mali použiť mäkkú vypchávku a pre ťažký tovar tvrdšiu vypchávku. Poskytuje ochranu a bráni pohybu vo vnútri balenia. Tovar musí byť chránený a upevnený na mieste zo všetkých strán.

Obsah sa nemá pohybovať. Ak je obsah zásielky rôzny, mali by ste zvoliť vnútorné balenie, aby ste sa uistili, že najcitlivejšie predmety sú dobre chránené a nemôžu sa dostať do kontaktu s vonkajším obalom.

Adresa príjemcu

Uistite sa, že adresa príjemcu je správna a že je zreteľne označená. V prípade expresnej vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy balíkov by sa k adrese príjemcu malo pripojiť aj telefónne číslo.

Adresa príjemcu

Support - Verpackungstipps - DPD - Empfängeradresse Support - Verpackungstipps - DPD - Empfängeradresse

Uistite sa, že adresa príjemcu je správna a že je zreteľne označená. V prípade expresnej vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy balíkov by sa k adrese príjemcu malo pripojiť aj telefónne číslo.

Obvod

Support - Verpackungstipps - DPD - Gurtmaß Support - Verpackungstipps - DPD - Gurtmaß

Obvod

Obvod (výška + šírka) x 2 slúži na určenie rozmerov prepravovaného tovaru a nesmie prekročiť 3 m. Zásielky, ktoré sa majú expedovať z Parcelshopu a zaplatiť online, majú mať maximálny obvod 2,5 m.

Maximálne rozmery

Okrem maximálnej hmotnosti 31,5 kg sa musia dodržiavať aj pokyny týkajúce sa obvodu. Obvod (výška + šírka) x 2 slúži na určenie rozmerov prepravovaného tovaru a nesmie prekročiť 3 m.

Obvodová dĺžka = (výška + šírka) x 2

Obvodová dĺžka (max. 3 m) = obvod + najdlhšia strana (max. 1,75 m).

Na objemné balíky s objemom nad 200 l sa vzťahuje príplatok.

Zásielka do Odberného miesta

Okrem maximálnej hmotnosti 20 kg sa musia dodržiavať aj pokyny týkajúce sa obvodu. Obvod (výška + šírka) x 2 slúži na určenie rozmerov prepravovaného tovaru a nesmie prekročiť 2,5 m.

Obvodová dĺžka = (výška + šírka) x 2

Obvodová dĺžka (max. 2,5 m) = obvod + najdlhšia strana (max. 1 m).

Maximálne rozmery

Support - Verpackungstipps - DPD - Höchstmaße Support - Verpackungstipps - DPD - Höchstmaße

Okrem maximálnej hmotnosti 31,5 kg sa musia dodržiavať aj pokyny týkajúce sa obvodu. Obvod (výška + šírka) x 2 slúži na určenie rozmerov prepravovaného tovaru a nesmie prekročiť 3 m.

Obvodová dĺžka = (výška + šírka) x 2

Obvodová dĺžka (max. 3 m) = obvod + najdlhšia strana (max. 1,75 m).

Na objemné balíky s objemom nad 200 l sa vzťahuje príplatok.

Zásielka do Odberného miesta

Okrem maximálnej hmotnosti 20 kg sa musia dodržiavať aj pokyny týkajúce sa obvodu. Obvod (výška + šírka) x 2 slúži na určenie rozmerov prepravovaného tovaru a nesmie prekročiť 2,5 m.

Obvodová dĺžka = (výška + šírka) x 2

Obvodová dĺžka (max. 2,5 m) = obvod + najdlhšia strana (max. 1 m).

Objemová hmotnosť

Support - Verpackungstipps - DPD - Volumengewicht Support - Verpackungstipps - DPD - Volumengewicht

Objemová hmotnosť

Letecky prepravované zásielky sa oceňujú na základe objemovej hmotnosti v prípadoch, keď táto hmotnosť presahuje skutočnú hmotnosť v kg. Objemová hmotnosť udáva, koľko priestoru zaberá balík v lietadle vo vzťahu k jeho hmotnosti a v súvislosti s ekonomickým a ekologickým zaťažením osobných lietadiel sa vypočíta pomocou tohto vzorca:

Dĺžka (cm) x šírka (cm) x výška (cm)/4 000 (cm3/Kg)

Objemová hmotnosť sa vzťahuje iba na expresné služby DPD.

Kalkulačka obvodu a objemovej hmotnosti

Kalkulačka obvodovej dĺžky
Kalkulačka pre odberné miesta Pickup

Výška (cm)
Šírka (cm)
Dĺžka (cm)

Kombinované rozmery vášho balíka sú:

cm

Objemová hmotnosť vášho balíka:

KG

Poznámka: Toto je vypočítaná hodnota, ktorá sa nemeria kalibrovanými mierkami - pozri poznámku v prvom odseku.

Balíkové nálepky

Support - Verpackungstipps - DPD - Paketaufkleber Support - Verpackungstipps - DPD - Paketaufkleber

Balíkové nálepky

Všetky príslušné nálepky balíkov (prepravný štítok DPD, nálepka s adresou spoločnosti, nálepka pre dobierku) by sa mali nalepiť na horný (najväčší) povrch balíka - pokiaľ možno vedľa seba a bez prekrývania. Uistite sa, že štítok balíka DPD nie je zakrytý baliacim povrazom alebo značkami.

Baliaca fólia

Ak používate zmršťovaciu fóliu, uistite sa, že v oblasti etikety balíka je hladká a bez nápisov. Aby sa zabezpečila čitateľnosť v celom systéme DPD, je vhodné dať si svoju fóliu pred prvým použitím otestovať u nás. Takto sa môžete uistiť, že rýchlej preprave nebude stáť v ceste žiadna prekážka. Ak potrebujete radu, jednoducho sa obráťte na svojho kontaktného partnera v DPD.

Baliaca fólia

Support - Verpackungstipps - DPD - Gurtmaß Support - Verpackungstipps - DPD - Gurtmaß

Ak používate zmršťovaciu fóliu, uistite sa, že v oblasti etikety balíka je hladká a bez nápisov. Aby sa zabezpečila čitateľnosť v celom systéme DPD, je vhodné dať si svoju fóliu pred prvým použitím otestovať u nás. Takto sa môžete uistiť, že rýchlej preprave nebude stáť v ceste žiadna prekážka. Ak potrebujete radu, jednoducho sa obráťte na svojho kontaktného partnera v DPD.

Vyžiadajte si ceny