Elektronická faktúra

Karriere - Bewerbungstipps - DPD Karriere - Bewerbungstipps - DPD

Elektronická faktúra

Elektronické faktúry, zasielané spoločnosťou DPD sú zabezpečené elektronickým podpisom a v zmysle § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH sú plnohodnotným daňovým dokladom, ktorý Vám zároveň umožní prehľadnú archiváciu a pohodlnejšie spracovávanie.

Aktivácia elektronickej faktúry:

V prípade záujmu o elektronickú faktúru vyplňte „Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry“ (v zmysle § 75 ods. 6 zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty), ktorý sa nachádza v prílohe a dokument následne doručte spoločnosti DPD, poštou alebo e-mailom.

Ďalšiu faktúru vám už nevystavíme v tlačenej forme, ale zašleme ju na e-mailovú adresu, ktorú uvediete v Súhlase so zasielaním elektronickej faktúry.

Po doručení elektronickej faktúry:

Po doručení správy, obsahujúcej elektronickú faktúru, Vás počítač upozorní na e-mail s elektronickým podpisom. V takom prípade potvrďte Váš súhlas so zobrazením správy. Faktúra sa nachádza v prílohe e-mailu vo formáte pdf, ktorého názov obsahuje interné číslo faktúry, číslo faktúry a číslo zákazníka.

Prílohu Vám odporúčame otvoriť až po uložení do zložky, v ktorej budete trvalo archivovať elektronické faktúry. Po otvorení .pdf dokumentu sa zobrazí štandardná faktúra, na základe ktorej môžete realizovať úhradu. V prípade, že sa Vám dokument nezobrazí, uistite sa, či máte nainštalovaný prehliadač Adobe Reader.

Ak Vám faktúra nebola doručená do 15 dní po ukončení fakturačného obdobia, je to pravdepodobne z dôvodu, že Vaša e-mailová schránka z technických príčin neprijala e-mail s faktúrou. V takomto prípade kontaktujte DPD pre opätovné zaslanie faktúry na adrese [email protected]. V požiadavke uveďte, prosím, Vaše meno a priezvisko (prípadne názov firmy) a presnú e-mailovú adresu, na ktorej očakávate prijatie faktúry.

Podrobné informácie o zabezpečení elektronickej faktúry:

Elektronickú faktúru dostanete e-mailom z adresy [email protected]. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu elektronickej faktúry je v súlade s § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH zaručená elektronickým podpisom.

Doručený e-mail a .pdf dokument sú elektronicky podpísané v súlade so zákonom č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise, certifikátom, vydaným certifikačnou autoritou Disig.

V prípade záujmu si po doručení faktúry môžete na stránke CA Disig overiť platnosť certifikátu, prípadne si ho priamo nainštalovať do vášho počítača, na základe čoho bude automaticky akceptovať e-maily a dokumenty podpísané týmto certifikátom.