13. Jún 2024 | Tlačové správy

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: 13. júna 2024 – Geopost poskytuje Informáciu o incidente kybernetickej bezpečnosti

Geopost oznamuje, že identifikoval kybernetický bezpečnostný incident, ktorý spočíval v nedávnom neoprávnenom prístupe do databázy prevádzkovanej jej dcérskou spoločnosťou v Španielsku.

 

Po zistení incidentu spoločnosť proaktívne informovala Národný inštitút pre kybernetickú bezpečnosť (INCIBE) a Španielsku agentúru na ochranu dát (AEPD) za príslušnými účelmi a promptne zahájila vyšetrovanie s pomocou odborníkov na kybernetickú bezpečnosť.

Toto vyšetrovanie umožňuje potvrdiť, že ohrozené údaje sú obmedzené na údaje, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie zasielateľských služieb, t. j. meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa a v určitých prípadoch, telefónne číslo.

Spoločnosť Geopost zároveň potvrdzuje, že so svojou španielskou dcérskou spoločnosťou prijala všetky potrebné opatrenia k zvládnutiu incidentu a zmierneniu jeho dopadu, čo zaručuje, že naša reakcia bola okamžitá a náš bezpečnostný systém posilnený.  Presnejšie povedané, nápravné opatrenia zahŕňajú rad bezpečnostných akcií vrátane obnovení hesiel, formátovania dotknutých zariadení, vylepšení zabezpečenia siete, monitorovania v reálnom čase a vylepšení automatizovanej reakcie na podozrivé udalosti za účelom ochrany našich systémov a informácií.

Tento prípad, ktorý nie je prípadom ransomware, môže viesť k použitiu ukradnutých dát na pokusy o spamovanie alebo phishing. Vyzývame preto našich odosielateľov alebo zákazníkov prijímajúcich zásielky, aby zvýšili svoju mieru obozretnosti, pokiaľ ide o podozrivé e-maily alebo telefonáty od neznámych kontaktov.

Zainteresované strany sa môžu obrátiť na Zodpovednú osobu Geopostu SA prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected], aby zodpovedala Vaše otázky, podala bližšie dostupné informácie či poskytla užitočné rady.

Kontakt

Michaela Španková

Marketing & PR Manager

email.png

O DPD

Spoločnosť DPD SK je členom skupiny Geopost, najväčšej medzinárodnej siete na prepravu balíkov v Európe. Poskytuje široké portfólio kuriérskych služieb na Slovensku a do 230 krajín sveta. Vďaka inovatívnym technológiám, odborným skúsenostiam a starostlivosti o zákazníkov je DPD spoľahlivým partnerom v preprave tovaru pre odosielateľov a príjemcov.

Cieľom skupiny Geopost je stať sa do roku 2030 vedúcim prvkom akcelerácie e-commerce, a zároveň medzinárodnou referenciou pre udržateľné doručovanie. V rámci skupinovej stratégie trvalej udržateľnosti DrivingChangeTM priorizuje aspekt udržateľnosti vo všetkých svojich aktivitách – vo vzťahu k svojim zamestnancom, planéte i komunitám.

DPD SK aktívne podporuje implementáciu DrivingChangeTM na lokálnej úrovni: ako prvá kuriérska spoločnosť na Slovensku začala využívať elektrické dodávky s nulovými emisiami CO2, špeciálne určené pre mestské doručovanie. V roku 2024 flotila zahŕňa viac ako 150 elektrických dodávok, s plánovaným navýšením na 300 kusov do roku 2025. Najväčšie depo spoločnosti využíva 100 % elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov.