15. Marec 2023 | Tlačové správy

Geopost doručil v minulom roku viac ako 2 miliardy balíkov

Tržby doručovateľskej firmy Geopost, ktorá je materskou spoločnosťou DPD na Slovensku, vzrástli v minulom roku o 6 % a množstvo zásielok doručených v tomto období na celom svete presiahlo 2 miliardy. Spoločnosť Geopost dosiahla tieto výsledky napriek náročným trhovým podmienkam v minulom roku.  

V roku 2022 dosiahla spoločnosť Geopost tržby vo výške 15,6 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 6 % oproti predchádzajúcemu obdobiu. Dokazuje to schopnosť doručovateľskej firmy prispôsobiť sa náročným trhovým podmienkam a udržať si rast. Po celom svete doručil Geopost v tomto období 2,1 miliardy balíkov, čo predstavuje mierny pokles (-1,3 %) oproti roku 2021.

Kvalitné výsledky v náročnom období

Po 2 rekordných rokoch, ktoré výrazne ovplyvňovala pandémia Covid-19 a následné bezpečnostné opatrenia, bol rok 2022 poznačený viacerými geopolitickými a makroekonomickými šokmi, ako napríklad vojnou na Ukrajine, rekordnou infláciou v mnohých krajinách, prudkým nárastom cien energií a celkovým spomalením spotreby domácností.  Napriek miernemu poklesu objemu doručila spoločnosť Geopost viac ako 2 miliardy zásielok, čo predstavuje viac ako 8 miliónov doručených balíkov denne. 

Rok 2022 bol neuveriteľne náročný a preveril odolnosť a schopnosť spoločnosti Geopost prispôsobiť sa nestálym a nepriaznivým podmienkam na trhu. Vďaka tvrdej práci a odhodlaniu všetkých našich tímov sme dokázali udržať kurz a zaznamenať ďalší rok rastu pri zachovaní solídnej prevádzkovej výkonnosti. Na rok 2023 sa pozeráme s odhodlaním a dôverou v našu schopnosť pokračovať v ziskovom raste. Ako priekopník v dekarbonizácii odvetvia doručovania balíkov sme naďalej odhodlaní urýchliť našu energetickú transformáciu a dosiahnuť naše ambiciózne, vedecky podložené ciele čistej nulovej bilancie do roku 2040,”

povedal Yves Delmas, generálny riaditeľ spoločnosti Geopost.  

Hospodársky výsledok spoločnosti Geopost dosiahol v minulom roku 669 miliónov eur, čo predstavuje pokles oproti rekordnému roku 2021 (1 071 miliónov eur). Výsledok odzrkadľuje najmä prvé dopady zníženia kúpnej sily v dôsledku inflácie, posilnený negatívnym bázickým efektom pri porovnaní s rokom 2021. Výsledok tiež ovplyvnilo  znehodnotenie aktív DPD v Rusku. V máji 2022 sa spoločnosť Geopost stiahla z ruského trhu po tom, ako vo februári 2022 pozastavila všetky dodávky do Ruska a z Ruska. Firma tak znížila hodnotu aktív svojej ruskej dcérskej spoločnosti o 149 miliónov eur. Po očistení od týchto odpisov predstavuje prevádzkový výsledok v roku 2022 sumu 818 miliónov eur.   

Obľuba odberných miest

V minulom roku sa prudko zvýšilo využívanie služieb doručovania do odberných miest a samoobslužných schránok.  Množstvo zásielok, ktoré Geopost a jeho dcérske spoločnosti  týmto spôsobom doručili, sa v priebehu roka 2022 zvýšilo o 40 %. Množstvo odberných miest spoločnosti Geopost sa zvýšil o 13-tisíc a dnes ich môžu zákazníci na celom svete využiť až 83-tisíc. Spoločnosť plánuje, ich množstvo v európskych krajinách zvýšiť do roku 2025 až na
100-tisíc. Až 90 % Európanov tak bude mať odberné miesto Pickup v dosahu do 10 minút.

Udržateľné doručovanie

Spoločnosť Geopost v roku 2022 pokračovala v nasadzovaní nízkoemisných vozidiel do každodennej prevádzky. Do konca minulého roka využívala spoločnosť už 8 458 nízkoemisných vozidiel (elektrické vozidlá, vozidlá na zemný plyn a nákladné bicykle). Cieľom spoločnosti Geopost je do roku 2025 vybaviť 350 miest v Európe nízkoemisnými vozidlami. V septembri minulého roka sa Geopost pripojil k iniciatíve EV100+ v oblasti cestnej dopravy ako zakladajúci člen. Túto iniciatívu vedie medzinárodná nezisková organizácia Climate Group. Geopost sa tak zaviazal, že do roku 2040 zmení svoj vozový park s hmotnosťou nad 7,5 tony na vozidlá s nulovými emisiami výfukových plynov.Kontakt

Mgr. Andrea Bačíková, MBA

Marketing & PR Manager

Anfrage

O DPD

Geopost, európsky líder v doručovaní balíkov a riešení pre elektronický obchod, pôsobí v 49 krajinách sveta na všetkých kontinentoch prostredníctvom siete odborných doručovateľských značiek DPD, Chronopost, SEUR, BRT, Speedy a Jadlog.

So 122 000 zamestnancami a partnermi sa spoločnosť Geopost usiluje o to, aby bol obchod pre jej zákazníkov a komunity pohodlnejší, ziskovejší a udržateľnejší. Spoločnosť Geopost sa zaviazala stať sa medzinárodným vzorom v oblasti udržateľného doručovania a je prvou globálnou doručovateľskou spoločnosťou, ktorej plán na dosiahnutie čistých nulových emisii do roku 2040 schválila iniciatíva SBTi (Science Based Targets).

Spoločnosť Geopost, ktorá je súčasťou skupiny La Poste Groupe, dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 15,6 miliardy EUR a doručila 2,1 miliardy balíkov po celom svete.