Aktuálne opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Aktuálne opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Vážení zákazníci, vzhľadom na aktuálnu situáciu a v súlade s nariadeniami krízového štábu SR sme boli nútení zaviesť opatrenia, zamerané na zníženie možnosti šírenia nákazy vírusom COVID 19. Ďakujeme za pochopenie a súčinnosť všetkým našim zákazníkom a príjemcom zásielok. 

 

Berte, prosíme, ohľad na kuriérov DPD a pri kontakte s nimi majte rúšku alebo respirátor. Chránite tým aj seba. Pri doručovaní zásielky na domácu adresu, počkajte, prosíme, kuriéra pred domom.

 

Medzinárodná preprava

vzhľadom na uzavretie hraničných prechodov s niektorými krajinami budú medzinárodné zásielky doručované so zdržaním. Zvážte urgentnosť zásielky pred jej odoslaním.

Na základe špeciálnych opatrení spojených s koronavírusom zavedených vo viacerých krajinách vás chceme upozorniť, aby ste si pred odoslaním balíka preverili, či nie je prevádzka alebo firma príjemcu v súčasnosti zatvorená. Neodosielajte balíky do inštitúcií a obchodov, ktoré sú na základe rozhodnutia miestnej vlády uzavreté. Balík smerovaný na takúto adresu nebude možné doručiť a bude vám vrátený späť. Cenu za prepravu vám v takomto prípade naša spoločnosť nebude môcť vrátiť, vzhľadom na to, že preprava bola vykonaná.  

 

Zoznam PSČ, na ktoré vašu zásielku určite nebude možné doručiť.

Aj keď sa PSČ, na ktoré chcete zásielku poslať v zozname nenachádza, odporúčame si preveriť, či bude prevádzka alebo spoločnosť, ktorej zásielku posielate otvorená. Ak príjemca nebude schopný zásielku prijať, zásielka sa vráti späť.

Zoznam PSČ

Opatrenia zavedené v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku

 

Zmena otváracích hodín na pobočkách DPD (platné od 25.mája):

Pobočky: Bratislava, Nitra  (09:00 – 18:00) 

Pobočky: Dolný Hričov, Vlkanová, Košice, Poprad, Prešov (10:00 – 16:00) 

Pobočka: Trnava (10:00 – 18:00) 

Pobočky: Rimavská Sobota, Dunajská Streda, Humenné, Ružomberok, Nové Zámky, Senica (9:00 – 10:00) a (14:00 – 16:00)

Pobočky: Trenčín, Prievidza, Levice, Martin (9:00 – 10:00) a (15:00 – 17:00)

 

V našich prevádzkach sme zaviedli tieto opatrenia.

 • Preberáme zásielky len s vopred vytlačeným a vyplneným prepravným štítkom. Štítok si môžete pripraviť v aplikácii dpdmojkurier.sk

 • Prosíme, aby ste do priestorov DPD vstupovali po jednom. Ak je pred Vami zákazník, ktorého zásielku práve vybavujeme, počkajte vonku, prosím.

 • Pri platbe za podanie zásielky na pobočke DPD preferujeme platbu platobnou kartou, ale je možné podanie zásielky uhradiť aj v hotovosti. Rovnaký postup platí aj pri platbe dobierky pri vyzdvihnutí zásielky.

 • Vstup do priestorov DPD je povolený len s rúškom, respirátorom alebo inou funkčnou ochranou tváre. 

 

Otvorenie siete odberných miest Pickup

Od 2. 6. 2020 sú opäť otvorené odberné miesta DPD Pickup. Balíky je možné z odberných miest odosielať aj si ich nechať do odberného miesta doručiť. 

 

Odoslanie zásielky na firemnú adresu

Preverte si, prosíme, či je prevádzka alebo spoločnosť, ktorej adresujete zásielku otvorená. V prípade ak zásielku nebude možné doručiť, bude vrátená späť k odosielateľovi. Náklady na prepravu vám v tomto prípade nebude možné vrátiť, nakoľko preprava bola vykonaná. 

 

Komunikácia

V prípade, že by ste vy alebo príjemcovia Vašich zásielok potrebovali kontaktovať zákaznícky servis DPD, urobte tak, prosíme, mailom na adrese [email protected]. Telefonický kontakt bude v blízkej budúcnosti obmedzený. Kolegovia Vám radi pomôžu prostredníctvom mailu.

 

Podanie reklamácie

Zápis o škode – zmena procesu, aby bolo možné v čo najväčšej miere limitovať kontakt kuriéra a zákazníka

 

A) Zápis o škode pre nezjavné poškodenie zásielky     

S platnosťou od 23.03.2020 do odvolania platí, že ak bude doručovaná zásielka poškodená nezjavne (príjemca zistí poškodenie po prebratí a otvorení zásielky), kuriér nebude dodatočne vyslaný na spísanie Zápisu o škode. V takomto prípade:

 • príjemca, ideálne v deň doručenia, najneskôr však do 3 pracovných dní od doručenia zásielky oznámi emailom na [email protected], že mu bola doručená poškodená zásielka

 • reklamačné oddelenie po prijatí informácie od príjemcu o poškodení zásielky odošle tlačivo Zápisu o škode na emailovú adresu príjemcu

 • príjemca vyplní tlačivo Zápis o škode a spolu s fotodokumentáciou poškodenej zásielky ju najlepšie obratom, najneskôr však tak, aby dodržal lehotu 3 pracovných dní od doručenia zásielky, odošle na  [email protected]

 • príjemca informuje svojho Odosielateľa o tom, že došlo k poškodeniu zásielky a Odosielateľ ako platca prepravy si uplatní reklamáciu       

 B) Zápis o škode pre zjavne poškodené zásielky

S platnosťou od 23.03.2020 do odvolania platí, že ak bude doručovaná zásielka poškodená zjavne (príjemca zistí poškodenie pri prebratí zásielky), kuriér nebude spisovať Zápis o škode. V takomto prípade informuje príjemcu aby:

 • v deň doručenia zásielky oznámil emailom na [email protected] , že mu bola doručená poškodená zásielka

 • reklamačné oddelenie po prijatí informácie od príjemcu o poškodení zásielky odošle tlačivo Zápisu o škode na emailovú adresu príjemcu

 • príjemca vyplní tlačivo Zápis o škode a spolu s fotodokumentáciou poškodenej zásielky ju obratom odošle na  [email protected]

 • príjemca informuje svojho Odosielateľa o tom, že došlo k poškodeniu zásielky a Odosielateľ ako platca prepravy si uplatní reklamáciu

 

Ďalšie opatrenia

 • Zamestnanci a spolupracovníci spoločnosti DPD boli poučení o potrebných hygienických opatreniach.

 • Zrušené boli zahraničné služobné cesty

 • Monitorujeme zdravotný stav zamestnancov, ktorých pohyb v priestoroch spoločnosti je nevyhnutný pre zabezpečenie činnosti spoločnosti