Aktuálne opatrenia v súvislosti s koronavírusom

(21.1.2021)

Europa Europa

Aktuálne opatrenia v súvislosti s koronavírusom

(21.1.2021)

Vážení zákazníci, vzhľadom na aktuálnu situáciu a v súlade s nariadeniami krízového štábu SR sme boli nútení zaviesť opatrenia, zamerané na zníženie možnosti šírenia nákazy vírusom COVID 19. Ďakujeme za pochopenie a súčinnosť všetkým našim zákazníkom a príjemcom zásielok. 

 

 

Berte, prosíme, ohľad na kuriérov DPD a pri kontakte s nimi majte rúšku alebo respirátor. Chránite tým aj seba. Pri doručovaní zásielky na domácu adresu, počkajte, prosíme, kuriéra pred domom.

 

Ak sa aktuálne nachádzate v karanténe, neobjednávajte si prepravu, Vašu zásielku nebude možné vyzdvihnúť v záujme ochrany zdravia našich kuriérov.

 

 

Opatrenia zavedené v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku

 

Zmena otváracích hodín na pobočkách DPD:

Pobočky: Bratislava, Nitra  (09:00 – 18:00) 

Pobočky: Dolný Hričov, Zvolen, Košice, Ružomberok, Poprad, Prešov (10:00 – 16:00) 

Pobočka: Trnava (10:00 – 18:00) 

Pobočky: Rimavská Sobota, Dunajská Streda, Humenné, Nové Zámky, Senica (9:00 - 10:00) a (14:00 – 16:00)

Pobočky: Trenčín, Prievidza (9:00 - 10:00) a (15:00 – 17:00)

 

V našich prevádzkach sme zaviedli tieto opatrenia.

 • Preberáme zásielky len s vopred vyplneným a vytlačeným prepravným štítkom. Štítok si môžete pripraviť v aplikácii dpdmojkurier.sk

 • Prosíme, aby ste do priestorov DPD vstupovali po jednom. Ak je pred Vami zákazník, ktorého zásielku práve vybavujeme, počkajte vonku, prosím.

 • Pri platbe za podanie zásielky na pobočke DPD preferujeme platbu platobnou kartou, ale je možné podanie zásielky uhradiť aj v hotovosti. Rovnaký postup platí aj pri platbe dobierky pri vyzdvihnutí zásielky.

 • Vstup do priestorov DPD je povolený len s rúškom, respirátorom alebo inou funkčnou ochranou tváre. 

 • V prípade, že sme vám v avizačnej správe alebo e-mailom zaslali PIN kód na prevzatie zásielky, majte ho pripravený, budete ho potrebovať pri doručovaní.

 • Balíky vyzdvihované v odberných miestach Pickup sú odovzdávané výlučne na základe PIN kódu

 

Sieť odberných miest Pickup

Odberné miesta DPD Pickup sú otvorené. Balíky je možné z odberných miest odosielať aj si ich nechať do odberného miesta doručiť. 

 

Doručovanie do nemocníc a zdravotných stredísk

Pri doručovaní zásielok do nemocníc a zdravotných stredísk, či už ide o zásielku pre lekára alebo pacienta, balík doručujeme len na recepciu, ak príjemca nevie balík prevziať na recepcii, zásielka bude vrátená späť odosielateľovi.

 

Odoslanie zásielky na firemnú adresu a do zahraničia

Preverte si, prosíme, či je prevádzka alebo spoločnosť, ktorej adresujete zásielku otvorená, prípadne či adresát nie je v karanténe. V prípade ak zásielku nebude možné doručiť, bude vrátená späť k odosielateľovi. Náklady na prepravu vám v tomto prípade nebude možné vrátiť, nakoľko preprava bola vykonaná. 

 

Komunikácia

V prípade, že by ste vy alebo príjemcovia Vašich zásielok potrebovali kontaktovať zákaznícky servis DPD, urobte tak, prosíme, mailom na adrese [email protected]. Telefonický kontakt bude v blízkej budúcnosti obmedzený. Kolegovia Vám radi pomôžu prostredníctvom mailu.

 

Podanie reklamácie

Zápis o škode – zmena procesu, aby bolo možné v čo najväčšej miere limitovať kontakt kuriéra a zákazníka

 

A) Zápis o škode pre nezjavné poškodenie zásielky     

S platnosťou od 23.03.2020 do odvolania platí, že ak bude doručovaná zásielka poškodená nezjavne (príjemca zistí poškodenie po prebratí a otvorení zásielky), kuriér nebude dodatočne vyslaný na spísanie Zápisu o škode. V takomto prípade:

 • príjemca, ideálne v deň doručenia, najneskôr však do 3 pracovných dní od doručenia zásielky oznámi emailom na [email protected], že mu bola doručená poškodená zásielka

 • reklamačné oddelenie po prijatí informácie od príjemcu o poškodení zásielky odošle tlačivo Zápisu o škode na emailovú adresu príjemcu

 • príjemca vyplní tlačivo Zápis o škode a spolu s fotodokumentáciou poškodenej zásielky ju najlepšie obratom, najneskôr však tak, aby dodržal lehotu 3 pracovných dní od doručenia zásielky, odošle na  [email protected]

 • príjemca informuje svojho Odosielateľa o tom, že došlo k poškodeniu zásielky a Odosielateľ ako platca prepravy si uplatní reklamáciu       

 B) Zápis o škode pre zjavne poškodené zásielky

S platnosťou od 23.03.2020 do odvolania platí, že ak bude doručovaná zásielka poškodená zjavne (príjemca zistí poškodenie pri prebratí zásielky), kuriér nebude spisovať Zápis o škode. V takomto prípade informuje príjemcu aby:

 • v deň doručenia zásielky oznámil emailom na [email protected] , že mu bola doručená poškodená zásielka

 • reklamačné oddelenie po prijatí informácie od príjemcu o poškodení zásielky odošle tlačivo Zápisu o škode na emailovú adresu príjemcu

 • príjemca vyplní tlačivo Zápis o škode a spolu s fotodokumentáciou poškodenej zásielky ju obratom odošle na  [email protected]

 • príjemca informuje svojho Odosielateľa o tom, že došlo k poškodeniu zásielky a Odosielateľ ako platca prepravy si uplatní reklamáciu

 

Ďalšie opatrenia

 • Zamestnanci a spolupracovníci spoločnosti DPD boli poučení o potrebných hygienických opatreniach.

 • Zrušené boli zahraničné služobné cesty

 • Monitorujeme zdravotný stav zamestnancov, ktorých pohyb v priestoroch spoločnosti je nevyhnutný pre zabezpečenie činnosti spoločnosti