Naše pobočky

dpd dpd

Naše pobočky

V DPD nájdu riešenie pre prepravu tovaru veľké spoločnosti, ale aj odosielatelia s malým množstvom balíkov. Ako zákazník DPD budete profitovať zo zabehnutých služieb, praktických doplnkových možností a krátkych doručovacích časov, ktoré poskytuje profesionálna doručovacia sieť DPD.

Depo DPD. Nikdy nie sme ďaleko.

dpd dpd

Depo DPD. Nikdy nie sme ďaleko.

DPD má na Slovensku 17 dep a jedno centrálne triediace stredisko - HUB.

K štyrom hlavným pobočkám v Bratislave, vo Zvolene, v Dolnom Hričove a v Košiciach postupne pribúdali ďalšie depá a dnes nájdete DPD v Trnave, Nitre, Nových Zámkoch, Trenčíne, Poprade, Prešove, Ružomberku, Prievidzi, Humennom, Rimavskej Sobote a v Senici.

Naša sieť pobočiek sa sústavne rozširuje s cieľom skvalitniť a zrýchliť služby pre stále väčší počet zákazníkov, pravidelne využívajúcich služby DPD na Slovensku.