Vidíme to rovnako

Hany Hany

Vidíme to rovnako

DPD SK podporuje každoročne vo výcviku jedného vodiaceho psa, ktorý potom pomáha nevidiacemu človeku. Tento rok sme sa v rámci nášho interného projektu „Vidíme to rovnako“ rozhodli okrem finančnej podpory prispieť aj svojou prácou a pomôcť s prípravou budúceho vodiaceho psa v procese jeho socializácie, výchovy a tréningu. Za DPD sa na túto úlohu podujal jeden zamestnanec, ktorý bude v najbližšom roku pod vedením a odborným dohľadom zamestnancov Výcvikovej školy vychovávať psíka a pripravovať ho na jeho úlohy vodiaceho psa.

Prvé stretnutie s Hany

Hany

Prvé stretnutie s Hany

Záujemca o výchovu vodiaceho psa musí prejsť vstupným pohovorom, pri ktorom sa zisťuje, či je na túto úlohu vhodným kandidátom. Po úspešnom pohovore prichádza na rad čakanie, kým šteniatko dosiahne vek, aby mohlo ísť do novej rodiny. Čakanie si budúci vychovávateľ kráti prípravou na príchod nového člena, ktorý dostal spolu s ďalšími informáciami od Výcvikovej školy.

Deň za dňom..

Výchova

Pri výchove musí postupovať podľa požiadaviek Výcvikovej školy. Jeho úlohou je poskytnúť šteniatku radostné detstvo a vybudovať pozitívny vzťah medzi človekom a psom, naučiť šteniatko absolútnej dôvere a rešpektu k človeku tak, aby človek zostal v každej situácii pre svojho psíka prioritou. Pomáha mu spoznať ľudský svet a zoznámiť ho s rôznymi prostrediami a situáciami, ktoré sa v bežnom živote vyskytujú. Psík musí vedieť, kde sa má ako správať a rešpektovať požiadavky človeka. Pes a človek však majú odlišný spôsob komunikácie, preto musí človek výchovu realizovať s ohľadom na etológiu psa, musí sa tiež naučiť a aj sám používať, komunikačné prostriedky, ktoré sú pre psíka zrozumiteľné, s čím mu samozrejme pomôžu inštruktori výchovy z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy.

Prvý spoločný tréning

Hany je u nás už 3. týždeň vo výchove a každý deň trénuje so svojou vychovávateľkou povely, ktoré sú potrebné pre budúcu prácu vodiaceho psa. Prvý spoločný tréning nebol určený iba šteniatkam, ale hlavne ich ľudským polovičkám, ktoré ich majú vo výchove. Keďže malých budúcich vodiacich psov treba trocha zabaviť, ale hlavne unaviť, tréning sa začal spoločnou hrou. Naša Hany sa mohla vybehať so svojím bratom Homérom a ďalšími troma šteniatkami vrhu „I“ Výcvikovej školy pre vodiacich psov. Potom sme sa presunuli dovnútra, kde sme predviedli, ako sme trénovali poslušnosť - napríklad čakanie na jedlo. Môžeme povedať, že Hany to išlo perfektne. Nasledovali prezentácie s názornými ukážkami pre vychovávateľov. Dozvedeli sme sa, ako treba komunikovať s našimi štvornohými zverencami, ale aj to, čo nám chce svojim správaním pes povedať a ako máme reagovať na rôzne situácie. Keďže je potrebné dosiahnuť, aby bol pes ochotný, komunikatívny, ľahko ovládateľný a s pozitívnym vzťahom k človeku je nutné dodržiavať pravidlá v jeho tréningu. Vodiaci pes musí akceptovať zásady slušného správania, a preto je dôležité od malička určovať šteňaťu hranice. Pes musí byť v každom prostredí pokojný, aby sa naňho jeho budúci majiteľ mohol spoľahnúť.
V úvode výcviku sme dostali inštrukcie s prvými základnými povelmi, ktoré má psík vedieť do prvého stretnutia. Pri výcviku sa využívajú dve slová, „SUPER“ pre pochvalu a „FUJ“ v prípade, že robí nežiadúcu vec. Prvé čo sme začali trénovať bolo počúvanie na meno. To znamená, že ak oslovíme Hany menom, správna reakcia je, že sa na nás pozrie. Druhým bol tréning poslušnosti pri jedení. Psík musí byť v kľude a až na vyzvanie môže ísť k miske s jedlom. Musíme dodržiavať aj iné pravidlá ako napríklad, že Hany nesmie iné jedlo ako svoje granule, nemôžeme jej dávať jedlo z ruky (iba v prípade tréningu a to iba granule) nesmie chodiť na gauč, posteľ a iný nábytok, nemôže demolovať byt ani svoje hračky a nemôže skákať či hrýzť ľudí. A čo nás prekvapilo najviac, nemôže mať ako hračku loptičku, aby sa v nej nepodporoval poľovnícky pud. Dôležité je, keď vychovávateľ pracuje, aby aj psík chápal, že teraz má byť na jednom mieste a byť v kľude. Túto činnosť Hany spĺňa na 1000%. Počas práce vychovávateľky pekne spí alebo leží na jednom mieste a zabáva sa s hračkou.
Na prvom spoločnom tréningu sme trénovali nové povely ako sadni, ľahni, poď (privolanie), sledovanie vychovávateľa, zvykanie na nové zvuky a predmety. Celý tréning a ako to Hany ide si môžete pozrieť vo videu. Hany čoskoro čaká preskúšanie z nových povelov. Držte jej palce.

Proces socializácie – Hany objavuje svet

Dôležitou súčasťou výchovy Hany je jej socializácia. Pod socializáciou sa rozumie postupné spoznávanie rôznych situácií a podnetov z ľudského sveta. Náš svet je so svojimi pachmi, zvukmi a neznámymi objektami pre šteniatko veľmi náročné miesto. Hany postupne objavuje nové veci a zvuky v domácnosti, učí sa cestovať rôznymi dopravnými prostriedkami a nebáť sa v rušnom veľkomeste. Čím viac času strávi Hany prechádzkami a cestovaniu na nové miesta, tým lepšie potom zvládne následný výcvik aj úlohu vodiaceho psa.
Hany je veľmi milé a šikovné šteniatko labradora, ktoré sa teší z kontaktu s človekom. Rada skúma nové veci, ako napríklad kôš, ktorý sa otvára a zatvára , auto, ktorým chodí do práce a na výlety či sochu Čumila v meste, ktorú najprv považovala za nehybného človeka. Zbožňuje sledovať motýle, ktoré okolo nej poletujú a fascinujú ju aj iné zvieratá, najmä sliepky v záhrade. Každý deň spolu so svojou vychovávateľkou objavujú a hľadajú nové veci, ktoré môžu preskúmať. Konečným cieľom je, aby sa Hany naučila pokojne sa správať v ľubovoľnom prostredí.

Hodnotenie a zisťovanie reakcií Hany na nové podnety.

Správne zhodnotenie povahy psa je základom úspešného výcviku psa a taktiež nevyhnutným základom pre výber chovných jedincov do účelového chovu. Systém je postavený na dotazníku, ktorý sa volá BCL (behavioral checklist). BCL má 43 výrokov o tom či pes prejavuje určité správanie, alebo aká je jeho reakcia na konkrétne podnety. Používa sa vo všeobecnosti na hodnotenie psa počas výchovy, aj výcviku v akomkoľvek prostredí. Zisťovanie reakcií šteniatok na nové podnety začína v 4 mesiaci. Hany, ako každé šteniatko vo výchove na budúceho vodiaceho či asistenčného psa toto testovanie absolvovala.

A ako takéto testovanie vyzerá?

Hany absolvovala niekoľko situácií a jej reakcie a správanie zaznamenávala kompetentná hodnotiaca z výcvikovej školy. Celé to bolo poňaté ako prechádzka, pri ktorej sme stretli a zažili niekoľko situácií. Ako prvé sme mali v ceste prekážku, sochu psíka. Hany sa najprv nepozdávala a tak sme voľne prešli k figuríne, ktorá nebola najkrajšia. 😀 No ani tá sa Hany nepáčila až po chvíľke, keď si všimla, že sa podobá na človeka prejavila väčšiu dôveru a záujem. Na ceste sme mali prekážky ako napríklad balóny, schody, prechádzali sme cez rôzne povrchy. Hany musí ostať pokojná aj pri manipulácií, preto sme hmatom prechádzali po jej chrbte, chytali ju za labky a uši. Cesta pokračovala prechodom po povrchoch, s ktorými môže vodiaci pes prísť do kontaktu. Na rušnej ulici hodnotiaci sledovali, ako Hany reaguje na hluk okolo idúcich áut, dodávok či autobusov. Nasledovalo testovanie reakcií na iného okoloidúceho psa. Hany musí sledovať svojho psovoda a neupierať svoj záujem na iných psov. Súčasťou tréningu je aj podávanie rôznych predmetov a s Hany sme testovali podanie hračky. Hodnotilo sa aj nasledovanie vychovávateľa bez vodidla a reakcia na pohybujúce sa predmety.
Ďalšou úlohou bolo nasadzovanie oblečenia a postroja. Postroj je súčasťou a označením vodiaceho psa, keď je v „práci.“ Preto je nevyhnutné, aby bol psík od malička naň navyknutý. Ak stretnete vychovávateľa, trénera či nevidiaceho so psíkom, ktorý má oblečený takýto postroj, neprihovárajte sa psíkovi ani ho nehladkajte a nevolajte k sebe. Vodiaci pes sa musí koncentrovať na svoju prácu. Preberá vtedy zodpovednosť za nevidiaceho pána, aby sa v poriadku dostali na miesto určenia.
Súčasťou vodiaceho psa je umožniť nevidiacemu chodiť na rôzne miesta. Jedným z nich sú aj veľké obchodné centrá. Vtedy nastáva situácia, kedy si psík musí poradiť s eskalátorom, ktorý sa hýbe a niekedy sa z neho zrazu vytvoria schody. Hany si už na eskalátor začína zvykať.
Prešli sme ešte zopár prekážok, sledovali sme reakciu na pohľad z vyššieho poschodia a o chvíľu sa blížilo testovanie ku koncu. Krátku ukážku z tohto testovacieho dňa s Hany si môžete pozrieť v našom videu

V divadle

Hany je na ceste k človeku, ktorému zmení život, pomôže nahradiť stratený zrak. Pred tým sa musí ešte mnohé naučiť, musí spoznať ľudský svet, aby v ňom vedela sprevádzať nevidiaceho človeka. A s tým jej pomáhame. To, čo je pre nás samozrejmosťou je pre šteniatko alebo dnes už mladého psíka neznáme prostredie plné rozličných podnetov, ktoré musí správne spracovať. Aby v dospelosti mohla svojho budúceho nevidiaceho spoločníka pokojne sprevádzať napríklad aj na kultúrnych podujatiach alebo koncertoch, navštívili sme s ňou Mestské Divadlo P.O. Hviezdoslava, ktoré nám umožnilo zúčastniť sa s budúcim vodiacim psíkom na predstavení „Zem pamätá“ a tak mala Hany možnosť zoznámiť sa s divadelným prostredím, dokonca nazrieť do zákulisia divadla ešte pred začiatkom predstavenia.

Prvý spoločný tréning

hany

Prvý spoločný tréning

Hany je u nás už 3. týždeň vo výchove a každý deň trénuje so svojou vychovávateľkou povely, ktoré sú potrebné pre budúcu prácu vodiaceho psa. Celý tréning a ako to Hany ide si môžete pozrieť vo videu.

Hodnotenie a zisťovanie reakcií Hany na nové podnety

Správne zhodnotenie povahy psa je základom úspešného výcviku psa a taktiež nevyhnutným základom pre výber chovných jedincov do účelového chovu. Systém je postavený na dotazníku, ktorý sa volá  BCL (behavioral checklist). BCL má 43 výrokov o tom či pes prejavuje určité správanie, alebo aká je jeho reakcia na konkrétne podnety. Používa sa vo všeobecnosti na hodnotenie psa počas výchovy, aj výcviku v akomkoľvek prostredí. Zisťovanie reakcií šteniatka na nové podnety začína v 4 mesiaci. Hany, ako každé šteniatko vo výchove na budúceho vodiaceho či asistenčného psa toto testovanie absolvovala.

Hodnotenie a zisťovanie reakcií Hany na nové podnety

Hany

Správne zhodnotenie povahy psa je základom úspešného výcviku psa a taktiež nevyhnutným základom pre výber chovných jedincov do účelového chovu. Systém je postavený na dotazníku, ktorý sa volá  BCL (behavioral checklist). BCL má 43 výrokov o tom či pes prejavuje určité správanie, alebo aká je jeho reakcia na konkrétne podnety. Používa sa vo všeobecnosti na hodnotenie psa počas výchovy, aj výcviku v akomkoľvek prostredí. Zisťovanie reakcií šteniatka na nové podnety začína v 4 mesiaci. Hany, ako každé šteniatko vo výchove na budúceho vodiaceho či asistenčného psa toto testovanie absolvovala.

Tréning Hany, budúceho vodiaceho či asistenčného psa

dpd Hany

Tréning Hany, budúceho vodiaceho či asistenčného psa

 

Uplynul už rok čo k nám Hany prišla ako 8 týždňové šteniatko, v rámci projektu „Vidíme to rovnako“. Za tento rok sa naučila pozitívne vnímať ľudí a spolupracovať s nimi, čo sme mohli každý deň vidieť u nás v DPD. Každodenne jej boli vštepované základy slušného správania a po celý čas získavala nové skúsenosti k jej socializácií. Na videu môžete vidieť ako Hany zvláda povely, ktoré jej neskôr pomôžu ako základ k náročnejšiemu tréningu na vodiaceho či asistenčného psa. 🦮

hany
komunity
Hany dpd
vidime to rovnako