5. januari 2024 | CSR nieuws

Van koolstofneutraal naar Net Zero

Geopost zal niet langer de uitstoot van pakketleveringen compenseren, maar legt meer nadruk op maatregelen om de broeikasgasemissies te verminderen.


Het koolstofneutraliteitsbeleid van Geopost, in lijn met La Poste Groupe, evolueert om onze Net Zero-strategie te ondersteunen. We leggen meer nadruk op maatregelen om onze broeikasgasemissies aanzienlijk te verminderen, met minstens 90% tegen 2040 (vergeleken met 2020). We bereiden ook een vooruitstrevend programma voor koolstofcompensatie voor, gebaseerd op hoogwaardige projecten voor koolstofafvang (zoals herbebossing en bebossing), om Net Zero te bereiken in 2040.
Hierdoor zullen we niet langer systematisch de uitstoot van onze pakketleveringen compenseren om koolstofneutraal te zijn. Dit gaat in vanaf 1 januari 2024.

Carbon_Neutral_Parcels

We werken hard om echte oplossingen te bieden voor het verminderen van koolstofemissies in het leveringsproces.

Bijvoorbeeld, we stappen over op elektrische voertuigen, alternatieve brandstoffen voor vrachtwagens zoals HVO en elektrisch, en hernieuwbare energie op onze sites. In 2023 hadden we ongeveer 8.000 voertuigen met lage emissies op de weg, gebruikten we 80% hernieuwbare elektriciteit op onze sites en bedienden we meer dan 100 Europese steden met volledig lage emissie vloten.