Your delivery experts

Ověřené předání

Jedná se o doplňkovou vnitrostátní službu, která je navázána na DPD Private, DPD 10:00, DPD 12:00 a DPD 18:00, která má zaručit dodání zásilky do správných rukou. Předání příjemci probíhá oproti kontrole totožnosti, prostřednictvím občanského nebo řidičského průkazu, případně cestovního pasu.

Náš kurýr při doručení balíčku ověří tyto údaje pomocí skenovacího zařízení a zaznamená je. Pokud příjemce není schopen prokázat svoji totožnost, zásilku nelze předat. Rovněž není povoleno převzetí třetí osobou ani v případě zmocnění. V takových případech doručujeme zásilku zpět k odesílateli, který nemusí mít obavy z dodání nesprávným či neoprávněným osobám.

Datum revize: 31. 10. 2018