Your delivery experts

Ověřené předání 18+

Jedná se rozšíření doplňkové vnitrostátní služby, která je navázána na DPD Private, DPD 10:00, DPD 12:00 a DPD 18:00 a která má zaručit dodání zásilky do správných rukou. Předání příjemci probíhá oproti kontrole totožnosti a věku (plnoletosti), prostřednictvím občanského nebo řidičského průkazu, případně cestovního pasu.

Náš kurýr při doručení balíčku ověří tyto údaje pomocí skenovacího zařízení a zaznamená je. Pokud příjemce není schopen prokázat svoji totožnost a věk, zásilku nelze předat. Rovněž není povoleno převzetí třetí osobou ani v případě zmocnění. V takových případech doručujeme zásilku zpět k odesílateli, který nemusí mít obavy z dodání neoprávněným osobám.

Datum revize: 31. 10. 2018