Gevaarlijke goederen vervoeren? Vertrouw op veiligheid, vertrouw op DPD.

Header content Header content

Gevaarlijke goederen vervoeren? Vertrouw op veiligheid, vertrouw op DPD.

Wanneer je gevaarlijke goederen vervoerd wilt hebben, kun je rekenen op DPD. We vervoeren de gevaarlijke stoffen niet alleen binnen Nederland, maar ook elders in Europa.

ADR - Gevaarlijke goederen - Limited Quantities

Bij DPD verstaan wij onder Gevaarlijke goederen:

 • stoffen en voorwerpen die kunnen ontploffen
 • gassen die samengeperst zijn, vloeibaar zijn gemaakt of onder druk zijn opgelost
 • brandbare vloeistoffen en vaste stoffen
 • stoffen die vatbaar zijn voor zelfontbranding
 • stoffen die brandbare gassen ontwikkelen als ze in aanraking komen met water
 • stoffen die de verbranding bevorderen
 • organische peroxiden en giftige stoffen
 • bijtende stoffen en stoffen die infecties kunnen veroorzaken
 • alle andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn, meer informatie hierover lees je in artikel 1 lid 1 onder b van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen

Het is alleen toegestaan om gevaarlijke stoffen met DPD te versturen wanneer:

 • Je pakket niet meer gevaarlijke stoffen bevat dan is aangegeven in de productlijst van het ADR. Kijk hiervoor in tabel A kolom 7a van hoofdstuk 3.2 van het ADR.
 • Je pakket voldoet aan alle voorwaarden die staan beschreven in deel 3, hoofdstuk 3.4 van het ADR.

De voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg staan in een Europese overeenkomst, het ADR (Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route). Het ADR is onderdeel van de Nederlandse VLG (reglement voor het Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen). De Wet vervoer gevaarlijke stoffen vormt de basis van de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Voldoet je pakket aan de wet- en regelgeving die hierboven staat? Dan kunnen we je pakket bezorgen in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Kroatië, Letland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Slovenië, Spanje, Zweden en Zwitserland.

Een uitzondering hierop zijn onderstaande postcodes. Dit komt omdat het vervoer naar deze postcodes voor een deel niet over de weg gaat. Maar bijvoorbeeld door tunnels.

Houd je je als verzender niet aan de voorwaarden die hierboven beschreven staan? Dan brengen wij een boete in rekening. Zie de DPD Manual en onze Algemene Voorwaarden voor alle voorwaarden die te maken hebben met gevaarlijke stoffen.

Klik hier voor de uitgesloten postcodes

Download hier PDF-bestanden met meer informatie over:

Download hier PDF-bestanden met meer informatie over:

Download hier PDF-bestanden met meer informatie over:

Download hier PDF-bestanden met meer informatie over:

Download hier PDF-bestanden met meer informatie over:

Bekijk het LQ overzicht per land