2. grudnia 2020 | Aktualności

Zmiany w obsłudze przesyłek do Wielkiej Brytanii

31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej i w związku z tym z dniem 1 stycznia 2021 r. wprowadzone będą nowe zasady wymiany handlowej UE z Wielką Brytanią. Ich ostateczny kształt będzie zależeć od porozumień wypracowanych pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią, które cały czas są negocjowane. Zmiany z całą pewnością dotkną sposobu rozliczania podatku VAT oraz ceł.

DPDgroup, w tym DPD Polska, podjęła szereg działań mających na celu przygotowanie organizacji i procedur obsługi klienta w obrocie międzynarodowym na wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jednym z najważniejszych jest dostosowanie aplikacji klienckich pod kątem wprowadzania dodatkowych danych niezbędnych do dokonania zgłoszenia eksportowego takich, jak:

 • Kod taryfy celnej;
 • Opis towaru w języku polskim i angielskim;
 • Wartość towaru;
 • Koszt transportu;
 • Kraj pochodzenia towaru;
 • Numer EORI*;
 • Dane kontaktowe (e-mail i numer telefonu) Nadawcy i Odbiorcy;
 • Skan, numer i data wystawienia faktury potwierdzającej zakup – dodatkowo oryginał faktury musi być dołączony do listu przewozowego;

Za procesowanie odprawy eksportowej odpowiedzialna będzie spółka DPD Netherlands, która posiada stosowne uprawnienia do zgłaszania przesyłek eksportowych do Wielkiej Brytanii.

Przygotowanie odpowiedniego zgłoszenia eksportowego wymaga upoważnienia DPD Netherlands poprzez podpisanie i odesłanie pod wyznaczony adres email ( [email protected] ) kopii upoważnienia w formacie .pdf oraz przesłanie oryginału pocztą na adres: DPD Polska, Dział Administracji Sprzedaży, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa

Wzór upoważnienia znajdziecie Państwo w załączeniu.

Odprawa importowa

Dla paczek o wartości poniżej 135 GPB VAT i cło musi zostać opłacone przez nadawcę towaru. Na potrzeby tego procesu eksporter powinien zarejestrować się w HMRC (Her Majesty Revenue & Customs)

https://www.gov.uk/guidance/setting-up-an-account-to-defer-duty-payments-when-you-import-goods

otrzymać stosowną certyfikację oraz numer konta, na które będzie uiszczał odpowiednie wartości VAT i cła (dotyczy paczek kierowanych do osób prywatnych).

W przypadku paczek o wartości wyższej niż 135 GBP odbiorcy instytucjonalni będą zobowiązani do posiadania tzw. Import Vat. Powyższe nie dotyczy prywatnych odbiorców przesyłek o wartości powyżej 135 GBP.

https://www.gov.uk/guidance/imports-and-vat-notice-702

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować o zmianach w procesie operacyjnym w ostatnich tygodniach grudnia:

 • DPD Classic – ostatnie odbiory paczek do Wielkiej Brytanii będą realizowane 21.12. W tym dniu zostaną również zawieszone zlecenia odbiorów do i z Wielkiej Brytanii;
 • DPD Max – ostatnie odbiory palet do Wielkiej Brytanii 15.12;
 • Sieć Pickup – ostatnie przyjęcia paczek do Wielkiej Brytanii 21.12.

Serwis DPD Classic do Wielkiej Brytanii zostanie przywrócony po 1.01.2021 w możliwie najszybszym czasie. Czasy tranzytu w pierwszej fazie post Brexit będą uzależnione od sytuacji na przejściach granicznych oraz płynności ruchu w Eurotunelu.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o wszelkich zmianach w stosunku do powyższego komunikatu jak i nowych ustaleniach. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa opiekunem handlowym, do którego możecie Państwo znaleźć kontakt na stronie https://www.dpd.com/pl/pl/moje-dpd/kontakt-z-opiekunem-handlowym/

*Czym jest numer EORI?

System EORI powstał 1 lipca 2009 r. W UE numer EORI jest nadawany importerom i eksporterom przez krajowe organy celne. Służy do obsługi deklaracji celnych i odprawy celnej towarów importowanych i eksportowanych z/do krajów znajdujących się poza obszarem Unii Europejskiej.