10. grudnia 2021

Zakaz przewozu materiałów pirotechnicznych

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem przypominamy, że DPD Polska nie przyjmuje do przewozu żadnych produktów pirotechnicznych, w tym sztucznych ogni, ani żadnych towarów wyłączonych z przewozu.

Są to materiały niebezpieczne w transporcie, a ich przewożenie stwarza zagrożenie dla ludzi oraz innych przesyłek.

Informujemy, że w przypadku zidentyfikowania przesyłki zawierającej takie materiały zostanie ona zatrzymana i przekazana do działu bezpieczeństwa, a odbiory od klienta zostaną wstrzymane. Klient nadający takie materiały zostanie również obciążony kosztami procesowania i utylizacji takiej przesyłki jako niebezpiecznej.