Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

  • kontaktować się z Tobą w celu przedstawienia oferty marketingowej dotyczącej usług DPD Polska sp. z o.o..

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes mający na celu marketing bezpośredni dotyczący naszej działalności - art. 6. ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) lub zgoda, którą nam udzielisz - art. 6. ust. 1 lit a RODO.