Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w przypadku realizacji usługi dostarczenia przesyłki oraz czynności związanych z realizacją dyspozycji odbiorcy przesyłki w opcji „Doręczenie do sąsiada”, jeśli zostaną one przekazane przez pierwotnego odbiorcę przesyłki.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na udostępnieniu Odbiorcy przesyłki możliwości wydania dyspozycji dodatkowej polegającej na „Doręczeniu do Sąsiada” zgodnie z zaakceptowanymi przez odbiorcę warunkami dla opcji - art. 6. ust. 1 lit f RODO.