Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w przypadku realizacji usługi nadania, odbioru i dostarczenia przesyłki oraz czynnościach związanych z ich realizacją.

W związku z tym możemy przetwarzać Twoje dane:

 • w przypadku realizacji usługi odbioru i dostarczenia przesyłki – w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 • w przypadku zamawiania przez Ciebie kuriera online – w celu obsługi zamówienia kuriera na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w zakresie w jakim podałaś(eś) także dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • w przypadku lokalizowania przez ciebie przesyłki – w celu sprawdzenia gdzie obecnie znajduje się Twoja przesyłka na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w zakresie w jakim podałaś(eś) także dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • w przypadku składania przez Ciebie dyspozycji zmiany terminu dostawy, przekierowania lub zwrotu przesyłki – w celu realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w zakresie w jakim podałaś(eś) także dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • w przypadku oceniania przez Ciebie pracy kuriera - w zakresie w jakim podałaś(eś) dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • w przypadku zamawiania przez Pana/Panią materiałów operacyjnych i opakowań specjalnych – w celu obsługi zamówienia przez Pana/Panią opakowań specjalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w zakresie w jakim podał(a) Pan(i) także dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • w przypadku kontaktu z Contact Center - w celu udzielenia informacji na temat realizacji usługi dotyczącej zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w zakresie w jakim podałaś(eś) także dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • w przypadku złożenia przez Ciebie reklamacji - w celu obsługi reklamacji dotyczącej zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w zakresie w jakim podałaś(eś) także dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • w przypadku roszczeń DPD/roszczeń zgłoszonych względem DPD - w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes DPD (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 • w zakresie Twojego wizerunku w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu DPD – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes DPD Polska (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w przypadku skierowania do DPD wniosku o realizację praw wynikających z RODO - w celu rozpatrzenia wniosku i udzielenia odpowiedzi - podstawą prawną przetwarzania jest realizacja przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 • na potrzeby związane z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).