Co muszę zrobić, aby nadać paczkę do Wielkiej Brytanii?

  • Przygotuj etykietę w DPD Online lub innej aplikacji, z której korzystasz;
  • Wypełnij formularz odprawy celnej. Uzupełnij niezbędne informacje zgodnie z instrukcją. W DPD Online dostępna jest instrukcja, która podpowie jak wypełnić wszystkie pola;
  • Dane na formularzu MUSZĄ zgadzać się z danymi na fakturze;
  • Dołącz fakturę w wersji elektronicznej do formularza a jej oryginał umieść na paczce, na zewnątrz (na potrzeby ewentualnej kontroli celnej na granicy);
  • Upewnij się, że przekazałeś upoważnienie do odprawy celnej dla spółki DPD NL, która w procesie wysyłki do UK odpowiada za proces odprawy celnej; Upoważnienie znajduje się pod TYM linkiem;
  • Skan upoważnienie prześlij na adres [email protected], otrzymasz potwierdzenie poprawności dokumentu. Oryginał prześlij do DPD Polska sp. z o.o., Dział Administracji Sprzedaży, ul. Mineralna 5, 02-274 Warszawa;
  • Jeśli wysyłasz paczki o wartości poniżej 135 GBP do osób prywatnych, koniecznie zarejestruj się w HMRC. Link do rejestracji: https://www.gov.uk/log-in-register-hmrc-online-services/register