Czy DPD Polska ma możliwość korygować opłaty celne?

DPD Polska nie ma możliwości zmiany ani ingerencji w stawki i opłaty wynikające z konieczności pokrycia kosztów, ceł i podatków;