Czym jest RODO?

Jest to unijna regulacja mówiąca o tym, w jaki sposób postępować z danymi osobowymi i w jaki sposób te dane chronić. RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) obowiązujące od 25 maja 2018