Rodzaje przetwarzanych danych

Od Ciebie lub Twojego pracodawcy zależy jakie dane będziemy przetwarzać jednak najczęściej są dane takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu i adres email, adres korespondencyjny, nazwa Twojego miejsca pracy.