Rodzaje przetwarzanych danych

Od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz (lub bezpośrednio od Ciebie) otrzymujemy dane takie jak Twoje imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz. Jeśli wymaga tego przepis prawa pozyskujemy dodatkowe dane osobowe w celach związanych z koniecznością jego realizacji przez DPD