Źródło danych

Twoje dane możemy uzyskać z ogólnodostępnych źródeł (np. strona internetowa Twojej firmy) lub otrzymaliśmy je bezpośrednio od Ciebie (np. przez formularz kontaktowy, poprzez przekazanie wizytówki).