Źródło danych

Twoje dane osobowe możemy otrzymać od podmiotu, który nadaje przesyłkę jak i bezpośrednio od Ciebie. Pozyskując dane osobowe służące do realizacji usługi stajemy się ich administratorem.

Administrator ustala po co i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe oraz odpowiada by były one przetwarzane w bezpieczny sposób i zgodnie z przepisami prawa.