Istotne zmiany w przepisach dotyczących podatku VAT w UE od 1 lipca 2021 r.

Outside EU Outside EU

Istotne zmiany w przepisach dotyczących podatku VAT w UE od 1 lipca 2021 r.

Zmiany będą miały wpływ na wszystkie jednostki biznesowe, lecz będą dotyczyć przede wszystkim sprzedaży B2C (przedsiębiorstwa do klientów indywidualnych) oraz internetowych platform sprzedażowych, zarówno posiadających siedzibę w UE, jak i tych spoza UE, które prowadzą sprzedaż dla nabywców w UE.

 

3 główne zmiany

VAT exemption removal

Zniesienie zwolnienia wszystkich importerów (komercyjnych i prywatnych) z podatku VAT od przesyłek o wartości nieprzekraczającej 22 euro.

Od 1 lipca 2021 r. podatek VAT będzie doliczany do wszystkich towarów komercyjnych importowanych do UE bez względu na ich wartość.

VAT electronic portal

Możliwość opłacenia podatku VAT przez nadawcę spoza UE za pośrednictwem portalu elektronicznego dla transakcji B2C ≤150 euro (w przypadku zastosowania procedury Import One-Stop-Shop).

Od przesyłek o wartości poniżej 150 euro podatek może zostać pobrany przez sprzedawcę w momencie sprzedaży i zrefundowany za  pośrednictwem procedury One-Stop-Shop (IOSS) lub pobrany od odbiorcy końcowego przez stronę składającą deklarację celną, jeżeli nadawca spoza UE nie skorzysta z procedury IOSS.

VAT online marketplaces

Internetowe platformy sprzedażowe będą pobierać podatek VAT od towarów B2C o wartości ≤150 euro

Internetowe platformy sprzedażowe umożliwiające sprzedaż towarów bezpośrednio do odbiorcy końcowego będą odpowiedzialne za naliczanie/pobieranie, raportowanie i przekazywanie podatku VAT należnego od odbiorcy końcowego. Schemat będzie dotyczył transakcji transgranicznych i krajowych bez względu na wartość. Strona składająca deklarację celną w żadnym przypadku nie będzie pobierać podatku VAT od odbiorcy końcowego.