Opłata energetyczna

Opłata energetyczna

Zgodnie z treścią pisma z dnia 3.10.2022 r. pragniemy poinformować, iż DPD Polska (dalej Spółka) z dniem 1 listopada 2022 r. wprowadza opłatę energetyczną, która będzie doliczana do każdej paczki i palety w serwisie krajowym i międzynarodowym. Decyzja ta podyktowana jest koniecznością zachowania najwyższego poziomu jakości świadczonych usług.

Opłata będzie aktualizowana raz w miesiącu na stronie internetowej dpd.com.pl. Podstawą aktualizacji będą realnie ponoszone przez Spółkę wyższe koszty zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz w porównaniu do okresu referencyjnego, którym jest 2021 rok.

Wartość opłaty energetycznej w marcu 2023 roku wynosi

0,27 zł netto

Wartość opłaty energetycznej w kwietniu 2023 roku wyniesie

0,21 zł netto

PROGNOZOWANA wartość opłaty energetycznej w maju i czerwcu 2023 roku wyniesie

0,19 zł netto

Wartości PROGNOZOWANE opłaty energetycznej będą finalnie zależeć od realnych kosztów, które Spółka poniesie z tytułu zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz.

Wartość opłaty energetycznej za luty 2023 roku wynosiła: 0,33 zł netto
Wartość opłaty energetycznej za styczeń 2023 roku wynosiła: 0,41 zł netto
Wartość opłaty energetycznej za grudzień 2022 roku wynosiła: 0,25 zł netto
Wartość opłaty energetycznej za listopad 2022 roku wynosiła: 0,25 zł netto