Twoje wyszukiwanie

Twoje wyszukiwanie zwróciło następującą liczbę wyników: 499.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w przypadku realizacji usługi dostarczenia przesyłki oraz czynności związanych z realizacją dyspozycji odbiorcy przesyłki w opcjiDoręczenie do sąsiada”, jeśli zostaną one przekazane przez pierwotnego odbiorcę przesyłki. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na udostępnieniu Odbiorcy przesyłki możliwości wydania dyspozycji dodatkowej polegającej naDoręczeniu do Sąsiadazgodnie z zaakceptowanymi przez odbiorcę warunkami dla opcji - art. 6. ust. 1 lit f RODO.

Aplikacja prosi o zezwolenie na włączenie Bluetooth oraz usługi lokalizacji i transmisji danych. Czy jest to konieczne aby nawiązać połączenia z automatem?

Tak, ponieważ aplikacja mobilna łączy się z maszyną za pośrednictwem Bluetooth jako nośnika łączności. Z tego powodu wymagane jest, aby użytkownik zezwolił na połączenie przez Bluetooth oraz zezwolił na włączenie lokalizacji, a także upewnił się, ze włączona jest transmisja danych (internet). Łączność za pomocą Bluetooth wymaga, aby użytkownik był blisko urządzenia. W tym samym czasie tylko jedna osoba może korzystać z automatu DPD Pickup Station.