Izvoz in informacije o carinah

Carinjenje brez težav.

Support - DPD - Internationaler Versand - Export- und Zollinformationen Support - DPD - Internationaler Versand - Export- und Zollinformationen

Izvoz in informacije o carinah

Carinjenje brez težav.

Carinjenje je obvezno, kadar se blago izvozi v države, ki niso del Evropske unije. Zbrali smo vse potrebne podatke o izvozu in carinah, na primer podatke o komercialnih računih ter predračunih.

Za vas smo povzeli vse pomembne informacije o Brexitu.   Več podrobnosti   

Komercialni račun. Za izvoz izven EU.

Versenden DPD Internationaler Versand Export- und Zollinformationen Handelsrechnung Versenden DPD Internationaler Versand Export- und Zollinformationen Handelsrechnung

Komercialni račun. Za izvoz izven EU.

Po veljavnih carinskih predpisih je treba prijaviti vso pošiljanje blaga ali dokumentov v države, ki niso članice EU. To pomeni, da mora paket spremljati komercialni račun ali predračun. Trgovski račun se izda, če je blago komercialne vrednosti. Če blago nima komercialne vrednosti, se izda predračun.

Dokument vsebuje podatke o pošiljatelju in prejemniku, predvsem pa vsebuje popoln opis vsebine pošiljke, skupaj s podrobnostmi o njihovi vrednosti. Izjavo mora podpisati pošiljatelj. En izvirnik in tri kopije morajo spremljati pošiljko.

Tukaj boste našli spletni obrazec, s katerim lahko ustvarite svoj komercialni račun ali predračun in ga nato natisnete na papirju vašega podjetja.

Potrdilo o gibanju blaga. Za blago iz Evrope.

Versenden DPD Internationaler Versand Export- und Zollinformationen Warenverkehrsbescheinigung Versenden DPD Internationaler Versand Export- und Zollinformationen Warenverkehrsbescheinigung

Potrdilo o gibanju blaga. Za blago iz Evrope.

Potrdilo o gibanju blaga EUR 1 je preferenčni dokument za blago, ki je proizvedeno v EU. Ta pravica do ugodnosti je lahko pomembna za izračun uvoznih dajatev, ki jih mora plačati prejemnik blaga. Potrdila izdela pošiljatelj na ustreznem standardnem obrazcu in jih za izvozne namene predloži carinski službi. Obrazci so na voljo pri gospodarski zbornici.

Potrdilo EUR 1 velja za pošiljanje blaga znotraj Evropskega gospodarskega prostora (EEA-European Economic Area) in v naslednje države: Egipt, Alžirija, Bolgarija, Izrael, Jordanija, nekdanja Jugoslavija (Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Kosovo, Hrvaška , Makedonija), Libanon, Maroko, Palestina, Sirija, Tunizija, Norveška, Islandija, Lihtenštajn, Švica, Južna Afrika, Čile, Mehika, Albanija, Andora, države afriškega, karibskega in pacifiškega območja ter čezmorska ozemlja.

Naš spletni priročnik vam bo pokazal, kako pravilno opraviti vse zahtevane vnose.

Prepovedano blago

delivery delivery

Prepovedano blago

Za lastno zaščito in zaščito kupcev je nekaj blaga, ki ga ne moremo shraniti ali poslati. V prvi vrsti gre za predmete, ki so v skladu z nacionalno in mednarodno zakonodajo opredeljeni kot nevarni. Iz prevoza so izključeni tudi predmeti, ki lahko predstavljajo nevarnost za ljudi ali drugo blago, ki se prevaža, zaradi njihovih značilnosti ali embalaže. Iz prevoza so izključeni tudi:

Iz pošiljanja so izključeni paketi:

Razporeditev izvoza ali uvoza

Web_Version-DPD_2022_WI01082.jpg Web_Version-DPD_2022_WI01082.jpg

Razporeditev izvoza ali uvoza

Dispozicija je glavni dokument, ki ga delodajalec (pošiljatelj ali prejemnik) uporablja za izdajo naročila pooblaščenemu pošiljatelju, da ga zastopa v carinskem postopku. Delodajalec je s svojim potrjenim dokumentom odgovoren za točnost podatkov v skladu s carinskim zakonom in je carinski zakonodaji odgovoren za vse nepravilnosti, ki so registrirane, vendar se ne ujemajo z dejanskim stanjem stvari.