Vývozné a colné informácie.

Bezproblémové colné prejednanie.

vyvozne a colne info vyvozne a colne info

Vývozné a colné informácie.

Bezproblémové colné prejednanie.

Colné prejednanie je povinné pri vývoze tovaru do krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie. Zostavili sme informácie, ktoré potrebujete o vývoze a clách, ako sú podrobnosti o obchodných a proforma faktúrach.

Zosumarizovali sme pre vás všetky dôležité informácie o Brexite.   Podrobnosti   

Obchodná faktúra. Pre váš export do EÚ.

Versenden DPD Internationaler Versand Export- und Zollinformationen Handelsrechnung Versenden DPD Internationaler Versand Export- und Zollinformationen Handelsrechnung

Obchodná faktúra. Pre váš export do EÚ.

Podľa súčasných colných predpisov treba deklarovať všetky zásielky s tovarom a dokumentmi do krajín mimo EÚ. To znamená, že k zásielke treba pripojiť obchodnú faktúru a predbežnú faktúru. Obchodná faktúra sa vystavuje vtedy, keď má tovar trhovú hodnotu. Predbežná faktúra sa vystavuje vtedy, keď tovar nemá trhovú hodnotu.

Tento dokument poskytuje informácie o odosielateľovi a príjemcovi a predovšetkým obsahuje kompletný opis obsahu zásielky spolu s podrobnosťami o jej hodnote. Vyhlásenie musí podpísať odosielateľ. K zásielke musí byť priložený jeden originál a tri kópie.

Tu nájdete online formulár, pomocou ktorého si môžete vytvoriť svoju obchodnú faktúru alebo proforma faktúru a potom si ju vytlačiť.

Exportná deklarácia. Potrebné pre tovar v hodnote viac ako 1 000 €.

declaration declaration

Exportná deklarácia. Potrebné pre tovar v hodnote viac ako 1 000 €.

Vývozné vyhlásenie sa vyžaduje pre krajiny mimo EÚ pre všetky tovarové zásielky, ktorých hodnota presahuje 1 000 €. Ak hodnota zásielky presahuje 3 000 €, príslušný colný úrad musí túto zásielku odbaviť vopred.

Pre vývozné vyhlásenie je k dispozícii štandardný formulár, ktorý možno získať napríklad v obchodnej komore. Formulár pozostáva z troch strán, ktoré treba po vyplnení predložiť colnému úradu príslušnému pre vývoz.

Po odbavení si tento úrad ponechá 1. stranu na účely zaznamenávania údajov, 2. strana ide národnému štatistickému úradu a 3. stranu dostane odosielateľ.

Pri viacerých položkách treba uvádzať kľúčové čísla alebo iné kódy. Ak nepoznáte tieto kľúčové čísla, môžete si stiahnuť súbory, ktoré vám poskytnú potrebné informácie.

Informácie o správnom vypracovaní všetkých položiek sa nachádzajú v našom sprievodcovi.

Sprievodné osvedčenie. Pre tovar z Európy.

Versenden DPD Internationaler Versand Export- und Zollinformationen Warenverkehrsbescheinigung Versenden DPD Internationaler Versand Export- und Zollinformationen Warenverkehrsbescheinigung

Sprievodné osvedčenie. Pre tovar z Európy.

Sprievodné osvedčenie EUR-1 je preferenčný dokument pre ten tovar, ktorý bol vyrobený v EÚ. Tento nárok na preferenciu môže byť dôležitý pri výpočte dovozného cla, ktoré musí zaplatiť príjemca tovaru. Certifikáty vytvorí odosielateľ na predpísanom štandardnom formulári a predloží ich colnej správe na účely vývozu. Formuláre možno získať od obchodnej komory.

Osvedčenie EUR-1 platí pre pohyb tovaru vnútri Európskeho hospodárskeho priestoru a okrem iných krajín aj pre tieto krajiny: Egypt, Alžírsko, Izrael, Jordánsko, bývalá Juhoslávia (Bosna – Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora, Kosovo, Chorvátsko, Macedónsko), Libanon, Maroko, Palestína, Sýria, Tunisko, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Južná Afrika, Čile, Mexiko, Albánsko, Andorra, štáty africkej, karibskej a pacifickej oblasti a zámorské územia.