Kaubaarve

Kaubaarve on kohustuslik, kui kaupa saadetakse Norra või Šveitsi. Kaubaarve peab olema kaasas viies eksemplaris, millest üks eksemplar jõuab ka lõppsaajani. Kaubaarvele tuleb märkida toote õige väärtus, seda ka kingituste ning dokumentide puhul. Kauba väärtus ei tohi olla kunagi 0. Kui dokumentidel puudub väärtus, tuleb selleks märkida kasvõi paberi hind. Arve peab olema koostatud inglise keeles.

Kohustuslikud väljad arvel on järgmised:

 • kauba saatja nimi ja aadress, registreerimisnumber;

 • EORI number: see on kohustuslik kõikidele väliskaubandusega tegelevatele firmadele kaupade eksportimisel, importimisel, transiitvedudel ja muudel tollitoimingutel. See on kohustuslik ka siis, kui väljapoole Euroopa Liitu saadetakse kaupa ainult üks kord. Eestis väljastab EORI koodi Eesti Maksu- ja Tolliamet. Numbrit võib taotleda ettevõtte seaduslik esindaja;

 • kauba saaja nimi ja aadress;

 • arve number ja kuupäev;

 • müüja viide;

 • ostja viide;

 • ostja nimi (kui see erineb kauba saaja omast);

 • kättetoimetamise aadress;

 • tarnetingimus: see näitab, kui palju on esitatud arve summa sees veokulusid. Tarnetingimus koos asustatud koha nimega näitab, kuhumaani see kehtib;

 • sihtriik;

 • päritoluriik;

 • maahalaadimise koht;

 • lõplik sihtpunkt;

 • kauba tollikood ehk TARICi kood: kümnekohaline liigendatud kood, mida oskab öelda deklarant;

 • kauba nimetus (nii täpne kui võimalik). Kui nimetus ei ole õige, võib toll kauba tagasi saata;

 • bruto- ja netokaal;

 • kogus, pakkeüksuste arv;

 • ühiku hind;

 • valuuta;

 • eksportija allkiri ja pitser.

Kui kaup on kindlustatud, peab see olema ka arvel välja toodud.