Millised dokumendid on vajalikud rahvusvaheliste saadetiste saatmiseks?

Euroopa Liidu sisesed pakid liiguvad pakisildi alusel. Väljapoole Euroopa Liitu saatmiseks (lisaks Norra ja Šveits) on pakisildile lisaks vaja ka erinevaid dokumente.

Olenevalt kauba tüübist ja impordiriigi tollinõuetest on need järgmised.

 

Faktuurarve

Faktuurarve tuleb saata koos pakiga, mis saadetakse väljaspool Euroopa Liitu asuvasse riiki. Faktuurarvet kasutatakse juhtudel, kui kaupadel on kaubanduslik väärtus. Pro forma arvet kasutatakse juhtudel, kui kaupadel puudub kaubanduslik väärtus.

Liikumissertifikaat

Kaupade liikumissertifikaat EUR-1 on Euroopa Liidus toodetud kaupade eelistusdokument, mida tavaliselt kasutatakse imporditollimaksu arvutamiseks, mida kauba saaja peab maksma. EUR-1 sertifikaat kehtib kaupade liikumisel Euroopa Majanduspiirkonnas ja muu hulgas paljudes Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikides.

Ekspordideklaratsioon

Kõigil kaubasaadetistel, mille väärtus on üle 1000 euro ja mis saadetakse väljapoole Euroopa Liitu, peab olema kaasas ekspordideklaratsioon. Kui väärtus on suurem kui 3000 eurot, peab vastutav tolliasutus dokumendid ette töötlema.

Loe tolliformaalsuste kohta lähemalt siit.