Facturatie

Een nieuw systeem voor uw facturen

brievenbuspost brievenbuspost

Facturatie

Een nieuw systeem voor uw facturen

In het voorjaar van 2024 gaat DPD over op een nieuw facturatiesysteem. Hiermee kunnen we onze processen standaardiseren, makkelijker koppelingen met andere systemen maken en onze dienstverlening voor u verder verbeteren. Op deze pagina vindt u meer informatie over uw nieuwe factuur en de data die u van ons gaat ontvangen in 2024 zodat u zich voor kunt bereiden op deze verandering.

DPD Insights

Wat verandert er voor u?

Uw informatie is duidelijker en completer dan in het huidige systeem. Er zijn vier belangrijke wijzigingen.

 1. Een overzichtelijke factuur We bieden u in plaats van drie verschillende facturen één overzichtelijk factuur waar u naast de reguliere zendingen, ook afwijkingen in zendingen en retouren kunt vinden.

 2. Layout van de factuur is veranderd De factuur ontvangt u per e-mail in een pdf-bestand, zoals u al van ons gewend bent. Deze ziet er dus wel iets anders uit.

 3. Facturatie op klant/debiteurennummer Nieuw is, is dat de facturatie wordt gedaan op klant/debiteurnummer in plaats van uw locatie (sub account of A-nummer). Heeft u meerdere locaties dan kunt u makkelijk de locaties selecteren in het CSV-bestand. Het is ook mogelijk om een specifiek kenmerk toe te voegen. De verschillende opties vindt u in een uitgebreide handleiding met voorbeelden.

 4. CSV-bestand is toegankelijk via DPD Insights Het CSV-bestand met volledige detailinformatie sturen we niet meer per e-mail. Deze informatie kunt u na live gang terugvinden in onze monitoring tool DPD Insights zodat deze altijd beschikbaar voor u is.  Heeft u nog geen DPD Insights? Dan krijgt u daar persoonlijk bericht over.

Het kan zijn dat u ook gewend was om een XML-bestand te ontvangen. Dit bestand leveren we na live-gang  niet meer aan. Het CSV-bestand bevat dusdanig veel details dat we verwachten dat u hiermee voldoende informatie ontvangt.

DPD Insights
picto PDF

Download een voorbeeld van de nieuwe factuur

PDF-file

Picto Download

Download een voorbeeld van de nieuwe CSV

CSV-file

Delivered

Gebruik de handleiding om een speciaal kenmerk toe te voegen voor uw locaties (sub account of A-nummer)

Handleiding met voorbeelden

Filter
Filter
 • Billing
Clear filters

Hoe ontvang ik mijn facturen?

Uw factuur ontvangt u in PDF-formaat in een e-mail zoals u van ons gewend bent. De factuur en het CSV-bestand kunt u vinden in onze monitoringtool DPD Insights. Het CSV-bestand kunt u zelf aanpassen. U kunt kolommen selecteren, de volgorde bepalen en de kolommen een eigen naam geven. Zodra deze toegevoegd is aan DPD Insights kunt u op deze pagina een korte instructie vinden zodat het nog makkelijker is om uw bestand aan uw eigen wensen aan te passen.

Meer informatie en een video over DPD Insights vindt u hier.

Is de factuur en het CSV-bestand in Nederlands of Engels?

Zowel de factuur, het CSV-bestand als de begeleidende e mails zijn in het Engels. U vindt op deze pagina een Nederlandse uitleg van beide documenten.  We verwachten dat u hiermee geholpen bent.

Mocht u daar nog vragen over hebben dan kunt u bij een van onze collega's terecht via een email naar [email protected]

Kan ik zowel een CSV als XML downloaden?

Nee dat kan niet meer. Het CSV-bestand bevat zulke uitgebreide details dat we verwachten dat u de XML niet meer nodig heeft. Vanaf maart 2024 bieden we het XML-bestand dus niet langer aan in onze standaardservice.

Krijg ik een factuur per locatie of op klantniveau?

Vanaf maart 2024 wordt de facturatie gedaan op klant/debiteurnummer in plaats van op locatie.  Indien u gebruik maakt van meerdere locaties (sub accounts of A-nummer) en u wilt de factuurinformatie per locatie inzichtelijk hebben dan kan dat. In uw standaard CSV-bestand vindt u de adresvelden van de verzender (senderAddress, senderZip, senderCity, senderCountry). U kunt op een van deze kolommen sorteren zodat voor u duidelijk is om welke locatie het gaat.

U kunt ook per locatie een kenmerk toevoegen aan de pakketspecificatie. Hieronder vindt u alle opties. Een uitgebreide handleiding met voorbeelden vindt u hier.

 1. DPD Shipper Central en DPD Shipper local – handmatig een verzendorder maken

  1. Bij het handmatig aanmaken van een nieuwe verzendorder vindt u aan de rechterzijde het gedeelte genaamd Pakketten. Hierin kunt u extra velden invullen voor een referentie zoals uw locatie. Deze 4 referentievelden zijn niet standaard zichtbaar. Deze kunt u zelf zichtbaar maken. Ga naar Instellingen, Basis en zet in het gedeelte References het aantal pakketreferenties op 4.

 2. DPD Shipper Central en DPD Shipper local – gebruik maken van een importprofiel

  1. Bij het gebruik van een importprofiel kunt u een veld toevoegen voor uw locatie aan uw bestaande profiel. Open het importprofiel, klik op toewijzing, scrol naar beneden en klik op de kop Pakketten. Bij Referentie 4 kunt u in de kolom Constant een waarde invullen die aan alle pakketten van het importprofiel per locatie worden meegegeven. Sla dit op en gebruik het pas daarna om uw labels te maken.

 3. DPD Shipper Central en DPD Shipper local – importeren van een CSV-bestand

  1. Importeert u het CSV-bestand dan kan een waarde worden meegegeven zodat deze aan het pakket wordt gekoppeld en later is terug te zien op het CSV-bestand wat u vanuit DPD Insights kunt downloaden.

 4. DPD Shipper Webservices

  1. Via DPD Shipper Webservice kunt u extra data zoals uw locatie aanleveren via het veld <customerReferenceNumber4

 5. Zelfontwikkelaars

  1. In de pakketinformatie die u naar DPD stuurt, moet veld SendParcelref4 worden gevuld met het kenmerk van de locatie (sub account of A-nummer).

Neem contact op met [email protected] als u uitleg wilt over deze mogelijkheden.

   

Wanneer is een pakket zichtbaar op de factuur?

Een pakket factureren we pas aan het einde van zijn levensloop in plaats van aan het begin. Dit betekent dat u pas een factuur krijgt als het pakket geleverd is.

Wat is het verschil in facturatie ten opzicht van het huidige systeem?

DPD voegt de drie verschillende facturen samen tot één overzichtelijke factuur met alle informatie over uw afgenomen DPD-service in de afgelopen facturatieperiode. Op pakketniveau ziet u in een oogopslag een volledig overzicht van alle prijzen, toeslagen en kosten. Makkelijk, overzichtelijk en alle informatie bij elkaar.

De factuur ziet er dus wel anders uit.

Ziet mijn factuur er anders uit?

Ja, uw factuur krijgt een andere layout. De basis van de factuur bestaat uit een totaaloverzicht van de door u afgenomen services van DPD.

Op pagina 1  staat per service uitgesplitst hoeveel pakketten er zijn verstuurd, de basisprijs van de pakketten, de toeslagen en de optelsom van deze bedragen. Vanaf pagina 2 vindt u per service een verdere uitsplitsing, zoals obv bestemmingsland