28. August 2020 | Press news

DPD Slovenija in Prometna šola Maribor skupaj dostavljata pakete

Dvomesečni projekt, ki uči mlade trajnostnega ravnanja v okolju in predstavlja novo ero povezovanja med gospodarstvom in šolami

Da je trajnostna naravnanost in odgovorno ravnanje do okolja na prvem mestu je podjetje DPD Slovenija s svojimi številnimi projekti dokazalo že v preteklosti. Eden izmed ključnih dejavnikov je tudi vse bolj zelen način dostave paketov. Brez ogljičnega odtisa, s kolesi in električnimi vozili. Tako je DPD dostava z električnimi kolesi že zaživela v izbranih slovenskih mestih, tokrat pa v Mariboru svojo pot nadaljuje pod okriljem projekta Zelena dostava, ki ga je DPD Slovenija vzpostavilo s Prometno šolo v Mariboru. Gre za pilotski projekt dostave malih pošiljk, katerega cilj je predstaviti temeljna izhodišča za sistem dostave z električnimi tovornimi kolesi, analizirati učinkovitost dostave paketov z električnimi tovornimi kolesi, analizirati doseg električnega tovornega kolesa, predstaviti opažanja s terena in primerjati sistem dostave paketov z dostavnimi vozili s sistemom dostave s kolesi.

Urbana središča si predvsem v zadnjem desetletju prizadevajo z vse bolj trajnostno naravnanimi celostnimi prometnimi strategijami zmanjšati prometne obremenitve motornih vozil v mestnih središčih in spodbujati okolju prijaznejšo mobilnost. Podjetje DPD Slovenija in Prometna šola Maribor pa si s pilotskim projektom prizadevata izboljšati sistem dostave malih pošiljk v mestno središče, s tem pa zmanjšati emisije in prometne obremenitve motornih vozil, ter tako prispevati k višji kakovosti življenja v mestih. Zavedajo se namreč, da so potrošniki vse bolj okoljsko in družbeno ozaveščeni, zato zahtevajo vedno bolj zelene in družbeno odgovorne logistične verige.

V podjetju DPD Slovenija so tako ob začetku projekta povedali:

„Sodelovanje s Prometno šolo Maribor pomeni za nas neko osvežitev oz. novo izkušnjo, saj v svojem bistvu vsebuje aktivnosti na dveh temeljnih področjih, h katerima je DPD Slovenija, kot članica DPD group zavezana. Gre za področje odgovornosti do družbe in okolja. Na obeh področjih se sicer že nekaj let udejstvujemo tako da aktivno znižujemo ogljični odtis, oz. s sodobnejšimi vozili in optimalnejšimi procesi in transportnimi potmi znižujemo emisije toplogrednih plinov,  preostale emisije pa kompenziramo, tako da so vsi paketi prepeljani v našem sistemu CO2 nevtralni. Prav tako z donacijami ali brezplačnimi dostavami pomagamo raznim humanitarnim organizacijam, omogočamo študentom in dijakom opravljanje obvezne šolske prakse…,  a takšno, še bolj intenzivno sodelovanje med gospodarstvom in izobraževalno institucijo oz. prenašanje znanja in izkušenj mladim (dijakom in študentom) je še korak več.

Za namen projekta oz. sodelovanja, so na Prometni šoli Maribor vzpostavili manjši depo (pretovorno skladišče) v katerega  DPD kurir dnevno dostavi manjše pošiljke naslovljene na številne naslove v centru Maribora. Sodelovanje nadalje opredeljuje da študentje/dijaki ustrezno razvrstijo pošiljke, evidentirajo različne dogodke v delu transportne verige za katerega so odgovorni, dostavljajo pošiljke z električnim tovornim kolesom (na območju Maribor Center, Studenci in Pobrežje), se prilagajajo različnim situacijam, nabirajo izkušnje pri komuniciranju s strankami itd. Celotna izvedba storitve je nadzorovana s strani mentorjev iz vrst Prometne šole, ki odlično sodelujejo z našimi so-mentorji oz. zaposlenimi v  oddelku naše logistike v Mariboru. Hvaležni smo, da je Prometna šola Maribor sprejela ta skupen izziv, ki bo morda vzpostavil dobre temelje za razvoj trajnostno naravnanega načina dostave v mestnem središču  Maribora. Pri DPDju smo veseli, da lahko študentom Logističnega inženirstva predstavimo in približamo delovne naloge, ki jih bodo čakale v prihodnje. Vemo, kako zelo je za delodajalca poleg formalne izobrazbe mladega kandidata za delo pomembna praksa, zato smo pripravljeni z nasveti tem mladim vselej pomagati. Nanje namreč gledamo tudi kot na bodoče sodelavce.“

Dnevno se tako v središče mesta in njegovo obrobje dostavi med 20 in 30 paketov iz šolskega depoja. Sodelujoča študenta si sprva izračunata pot, in nato preverita  Googlove izračune poti z drugimi aplikacijami.  Na koncu bosta preverjala uspešnost in učinkovitost dostave z avtomobilom in peš, ter tako skozi sistematične podatke pridobila izračune za kasnejšo analizo trajnostne dostave v središčih večjih in manjših mest.

V Prometni šoli Maribor so ob tem dodali:

Študenti Logističnega inženirstva s študijem pridobijo splošne in strokovne vsebine s področja logistike, prometa, varstva pri delu, kakor tudi realne in praktične izkušnje pri delovanju oskrbovalnih verig, logističnih procesov podjetij, poslovnih in marketinških procesov v obsegu praktičnega izobraževanja. V obdobju prakse študenti pridobijo še dodatne strokovne izkušnje na različnih področjih logistike – bodisi pri organizaciji skladiščnih procesov kot pri načrtovanju in optimizaciji prevozov ter razumevanju notranjega poslovanja podjetja. Z uporabo sodobnih komunikacijskih sredstev za prenos vsebin in znanja, z organiziranimi strokovnimi ekskurzijami študentov v podjetja, kjer si lahko sami na praktičnih primerih ogledajo, kako se strokovne vsebine, ki jih spoznavajo v šoli, tudi dejansko odvijajo v praksi, skrbimo, da so naši diplomanti usposobljeni za delo v logističnih in drugih podjetjih. Tovrstne projekt, ki smo ga vzpostavili skupaj z DPD Slovenija, pa vsekakor predstavlja nov način sodelovanja, ki študentom nudi ne le vsebinski, temveč predvsem praktični vpogled v način dela in dejansko stanje na terenu.“

Strategija razvoja prometa 2030 – trajnostna naravnanost je ključnega pomena

Zraven mobilnosti prebivalstva se vedno večji poudarek namenja tovornemu prometu v mestih, predvsem dostavi blaga. V Strategiji razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 so navedeni cilji za izboljšanje tega področja z izboljšanjem učinkovitosti prevoza, dobrim upravljanjem mestnih potreb po oskrbi z blagom in z uporabo okolju sprejemljivejših vozil ter energentov, izpostavljena so tudi vozila na električni pogon. Med slednje uvrščamo tudi tovorna kolesa, ki so okolju prijazna, ne povzročajo hrupa, so varčna in omogočajo hiter prevoz predvsem na kratke razdalje. Prav zaradi vseh naštetih pozitivnih dejavnikov so tovorna kolesa v dokumentih EU pogosto izpostavljena kot primerna prevozna sredstva predvsem za urbano logistiko, saj omogočajo učinkovito dostavo tovora in so potencialna predvsem zaradi naraščajočega števila manjših pošiljk. Tako imajo tovorna kolesa možnost, da prispevajo k CO2 nevtralni logistiki mestnega središča, kar je tudi cilj EU do leta 2030.

Kolesa in kolesarska logistika pa so se uveljavili v javnem diskurzu o oblikovanju mestne logistike, vendar pa je specifično znanje o raznolikosti, funkciji in posebnosti logistike koles s poudarkom na zadnjem ali prvem kilometru v logističnih verigah še vedno omejeno. V evropskem prostoru poznamo številne dobre prakse z uporabo električnih dostavnih koles in mnoga slovenska podjetja, podobno kot DPD Slovenija, so svojo pot že začrtala tudi v smeri uporabe koles na terenu.

Contact

Snježana Stanić

Marketing & PR manager

About DPDgroup

DPD in Slovenia is part of DPDgroup (GeoPost), second largest international parcel distribution network in Europe. DPD, Chronopost, SEUR and BRT are the delivery experts coming together as DPDgroup. Group has 75.000 members, and a strong international network enables us to efficiently exchange experiences and knowledge. DPDgroup combines innovative technologies and local experience to deliver the most convenient and efficient delivery solutions to both senders and recipients. DPDgroup delivers more than 5.3 million parcels a day in more than 230 countries. Sending and receiving parcels is extremely easy, wherever our customers are.