Ethisch beleid

Ethisch beleid

Cyber crime

DPD BeLux kan u verzekeren dat wij enkel pakjesleverancier zijn en geen financiële transacties ondersteunen tussen verzender en ontvanger of derden, noch betaling voor de waarde van de goederen faciliteren.  De enige betalende online service, aangeboden door DPD aan consumenten, is betaling van de verzendkosten Webparcel, uitsluitend door de verzender, via de SSL-beveiligde website https://www.dpdwebparcel.be

Bij een vermoeden dat het logo of naam van DPD misbruikt zouden worden door criminelen (zogenaamde “fishing”) of anderszins, raden wij u aan om hiervoor waakzaam te zijn en de raadgevingen van de overheid op te volgen. Zo is het belangrijk om steeds verdachte domeinnamen te controleren.

 Meer informatie vindt u op de website van de overheid. Bovendien bestaat de mogelijkheid om klacht neer te leggen bij [email protected].

 Wij raden u bovendien aan om zo nodig klacht neer te leggen bij de politie van uw woonplaats. De overheid en politiediensten zijn op de hoogte van het bestaan van dit soort misbruiken, waarvan pakjesbedrijven evenzeer het slachtoffer zijn. DPD werkt hiervoor reeds samen met de politie. Het spreekt voor zich dat DPD niet aansprakelijk kan gesteld worden voor schade die voortvloeit uit oplichting door malafide derden.