Ethiek en naleving

dpd-bedrijfsgegevens-voorwaarden-privacy dpd-bedrijfsgegevens-voorwaarden-privacy

Ethiek en naleving

Engagement voor ethiek en professioneel gedrag

 

 

Ethiek maakt integraal deel uit van de cultuur van DPD Belgium en vormt de basis van ons engagement voor duurzame ontwikkeling. Het is onze individuele en collectieve verantwoordelijkheid om op alle niveaus van de onderneming haar principes en intrinsieke waarden uit te dragen, met name via

 

  • de voortdurende implementatie van compliance programma's met betrekking tot concurrentie, anticorruptie, due diligence, internationale embargo's en sancties, en bescherming van persoonsgegevens

  • de formele toezegging van onze werknemers om zich te houden aan onze geactualiseerde gedragscode, die het gedrag definieert dat wordt verwacht tijdens hun professionele activiteiten.

 

Daarnaast biedt DPD Belgium, als onderdeel van haar voortdurende inzet om haar ethische en compliance verplichtingen te versterken, al haar stakeholders een waarschuwingssysteem voor het melden van situaties die ongepast zijn of niet voldoen aan de fundamentele principes en/of toepasselijke wet- en regelgeving.

Code of conduct

code-conduct

Onze gedragscode definieert het verwachte gedrag van onze medewerkers tijdens hun professionele activiteiten.

Sustainable Procurement Charter

procurement_charter

Een voorwaarde is dat onze partners zich houden aan het Responsible Procurement Charter,, waarin de principes met betrekking tot mensenrechten, internationale arbeidsnormen, het milieu en corruptiebestrijding zijn vastgelegd.

Waarschuwingssysteem

safecall

Als je geconfronteerd wordt met gedrag dat in strijd is met de gedragscode of verwerpelijk is in de professionele context, aarzel dan niet om dit te melden. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld door Safecall en DPD Belux. Je kan anoniem blijven.

  Tel number:  00800 7233 2255

Veelgestelde vragen over het waarschuwingssysteem

Cyber crime

DPD BeLux kan u verzekeren dat wij enkel pakjesleverancier zijn en geen financiële transacties ondersteunen tussen verzender en ontvanger of derden, noch betaling voor de waarde van de goederen faciliteren.  De enige betalende online service, aangeboden door DPD aan consumenten, is betaling van de verzendkosten Webparcel, uitsluitend door de verzender, via de SSL-beveiligde website https://www.dpdwebparcel.be

Bij een vermoeden dat het logo of naam van DPD misbruikt zouden worden door criminelen (zogenaamde “fishing”) of anderszins, raden wij u aan om hiervoor waakzaam te zijn en de raadgevingen van de overheid op te volgen. Zo is het belangrijk om steeds verdachte domeinnamen te controleren.

 Meer informatie vindt u op de website van de overheid. Bovendien bestaat de mogelijkheid om klacht neer te leggen bij [email protected].

 Wij raden u bovendien aan om zo nodig klacht neer te leggen bij de politie van uw woonplaats. De overheid en politiediensten zijn op de hoogte van het bestaan van dit soort misbruiken, waarvan pakjesbedrijven evenzeer het slachtoffer zijn. DPD werkt hiervoor reeds samen met de politie. Het spreekt voor zich dat DPD niet aansprakelijk kan gesteld worden voor schade die voortvloeit uit oplichting door malafide derden.