S víziou budúcnosti s nulovými emisiami

Inteligentné mestské doručovanie

DPD group sustainability zero emission delivery DPD group sustainability zero emission delivery

S víziou budúcnosti s nulovými emisiami

Inteligentné mestské doručovanie

Ako jedna z najväčších doručovacích spoločností v Európe sa Geopost/DPDgroup snaží znižovať svoju environmentálnu stopu a zlepšovať každodenný mestský život všetkých komunít. Aby sme to dosiahli, nasadzujeme do všetkých našich flotíl elektrické dodávky s nulovými emisiami. Vytvárame iniciatívy na znižovanie emisií a modernizujeme doručovacie procesy a riešenia tak, aby sme minimalizovali uhlíkovú stopu každého balíka, ktorý doručíme.

Ako to robíme?

Viac ako 100 inteligentných riešení mestského doručovania po celej Európe

9 % nárast odberných miest Pickup v sieti Geopost

82 % našej flotily spĺňa prinajmenšom normu Euro 5

Inteligentné mestské doručovanie po celom svete

Aficionado e-shopper

> 58%

eko-senzitívnych online nakupujúcich tvrdí, že sú znepokojení dopadom online nakupovania na spoločnosť

Pozrite si e-shopper barometer

Inteligentné riešenia pre mestá

Inteligentné riešenia pre mestá

Lastenrad

Inteligentné doručovanie
Náš záväzok k inteligentnému mestskému doručovaniu je poskytnúť ľuďom väčší výber a zároveň pomôcť pri riešení dopravných zápch a znižovaní množstva miestnych emisií. Naša činnosť v tejto oblasti má významné prínosy: menej emisií pevných častíc v našich mestách, menšiu premávku na cestách a skrátenie času,
ktorým musia zákazníci plytvať čakaním na svoje balíky.

TRIPL

Elektrické dodávky
Vo viacerých mestách na Slovensku doručujeme s elektrickými dodávkami. Znižujeme tým množstvo emisií vylúčených v našich mestách.

App

Digitálne služby
Digitálne inovácie nám umožňujú znížiť počet neúspešných pokusov o doručenie, čím sa vyhneme zbytočným cestám a počtom zastavení.

Uhlíkovo neutrálni a inovatívni

electric electric

Uhlíkovo neutrálni a inovatívni

Šetríme životné prostredie a vyvíjame nové riešenia pre prepravu balíkov. Okrem toho každý rok kompenzujeme viac ako 912 000 ton CO2, čím zabezpečujeme uhlíkovo neutrálnu prepravu balíkov.

Trvalo udržateľný rozvoj - cieľ OSN

Geopost úzko spolupracuje s orgánmi miest pri podpore a propagácii čistého ovzdušia zavádzaním inteligentných riešení mestského doručovania s cieľom efektívnejšieho doručovania balíkov.

Trvalo udržateľný rozvoj - cieľ OSN

sustainability sustainability

Geopost úzko spolupracuje s orgánmi miest pri podpore a propagácii čistého ovzdušia zavádzaním inteligentných riešení mestského doručovania s cieľom efektívnejšieho doručovania balíkov.

Infographic Smart urban delivery

Zameriavame sa na poskytovanie udržateľných doručovacích riešení

Pozrite si našu infografiku