Záväzok k 100 %
uhlíkovo neutrálnemu doručovaniu

Záväzok k uhlíkovej neutralite

DPD group sustainability carbon neutral delivery DPD group sustainability carbon neutral delivery

Záväzok k 100 %
uhlíkovo neutrálnemu doručovaniu

Záväzok k uhlíkovej neutralite

Kdekoľvek máme svoj domov, máme iba jednu Zem. Preto sa spoločnosť Geopost/DPDgroup zaviazala bojovať proti klimatickým zmenám pri doručovaní každého jedného balíka. Našu uhlíkovú stopu meriame, redukujeme a zvyšné emisie  kompenzujeme financovaním projektov čistej energie po celom svete. Výsledkom je 100 % uhlíkovo neutrálne doručovanie balíkov.

A to všetko bez ďalších nákladov pre našich zákazníkov.

Ako to robíme?

1,9 miliardy uhlíkovo neutrálnych balíkov doručených v roku 2020

Redukujeme naše emisie CO2 na balík o 5,7 %.

62 % spotrebovanej elektriny pochádza z obnoviteľných zdrojov.

Eco selective e-shopper

70%

pravidelných európskych online nakupujúcich si myslí, že značky a spoločnosti by mali byť v súčasnosti environmentálne zodpovedné.

Objavte náš DPD e-shopper barometer

Kompenzačný program, na ktorý môžeme byť hrdí

Offset project India

Kompenzačný program, na ktorý môžeme byť hrdí

Náš kompenzačný program, ktorý bol schválený prísnou normou pre overovanie emisií uhlíka (VCS - verified Carbon Standard), sa zameriava na projekty obnoviteľnej a čistej energie a obehovej ekonomiky. Od projektov veternej energie v Indii až po premenu skládkového plynu na čistú elektrinu v Brazílii nielenže podporuje udržateľnosť, ale tiež zlepšuje kvalitu života miestnych spoločenstiev. Navyše, naša kompenzácia uhlíka je úplne dobrovoľná, nie je oslobodená od dane a v projektoch, ktoré podporujeme, nemáme žiadne majetkové investície.

Elektrické dodávky

DPD SK je prvou kuriérskou spoločnosťou na Slovensku, ktorá nasadila elektrické dodávky špeciálne vyrobené pre mestské doručovanie.

DPD SK začala ako prvá kuriérska spoločnosť na Slovensku využívať elektrické dodávky Voltia eNV200 Maxi s nulovými emisiami CO2, a tým sa stala prvou spoločnosťou na Slovensku, ktorá nasadila vozidlá špeciálne vyrobené pre mestské doručovanie.

Voltia eNV200 Maxi plne elektrické vozidlo postavené na platforme Nissan eNV200. Do úložného priestoru sa zmestí 8m³ nákladu do 600 kg. Dojazd vozidla je do 140 km na jedno nabitie.

Prvé dodávky začali premávať v rámci Bratislavy, hlavného mesta Slovenska, v roku 2017 a dnes ich je na území Slovenska 100. Na čo sme obzvlášť hrdí, DPD SK začalo spoluprácu, ktorá sa postupne rozširuje v rámci CEE regiónu a aj do ďalších krajín Geopost/DPDgroup.

Elektrické dodávky

Green van Green van

DPD SK je prvou kuriérskou spoločnosťou na Slovensku, ktorá nasadila elektrické dodávky špeciálne vyrobené pre mestské doručovanie.

DPD SK začala ako prvá kuriérska spoločnosť na Slovensku využívať elektrické dodávky Voltia eNV200 Maxi s nulovými emisiami CO2, a tým sa stala prvou spoločnosťou na Slovensku, ktorá nasadila vozidlá špeciálne vyrobené pre mestské doručovanie.

Voltia eNV200 Maxi plne elektrické vozidlo postavené na platforme Nissan eNV200. Do úložného priestoru sa zmestí 8m³ nákladu do 600 kg. Dojazd vozidla je do 140 km na jedno nabitie.

Prvé dodávky začali premávať v rámci Bratislavy, hlavného mesta Slovenska, v roku 2017 a dnes ich je na území Slovenska 100. Na čo sme obzvlášť hrdí, DPD SK začalo spoluprácu, ktorá sa postupne rozširuje v rámci CEE regiónu a aj do ďalších krajín Geopost/DPDgroup.

CSR

Získajte viac informácií o záväzku k uhlíkovej neutralite

Pozrite si infografiku

Pre zákazníkov DPD

DCH DCH

Pre zákazníkov DPD

S DPD preprava vášho tovaru nezanecháva stopy na životnom prostredí.

Povedzte svojím zákazníkom, že preprava vášho tovaru je ohľaduplná k životnému prostrediu. Pripravili sme pre vás banner, ktorý si môžete umiestniť na vašej stránke či sociálnych sieťach.