Sledujte nás

peterP

Udržateľnosť bez kompromisov

Zodpovednosť voči budúcim generáciám, ale aj nám, ktorí zdieľame jedno miesto pre život - planétu ZEM - sa stala súčasťou našej kultúry. Je to však beh na dlhú trať. Pozeráme sa na každý aspekt nášho vplyvu a zameriavame sa na minimalizáciu jeho dopadu tak, aby sme prinášali ľuďom kvalitnejší život.

Všetci si zaslúžime čisté mestá a ich centrá. Preto sa Geopost rozhodla a implementovala viac ako 100 riešení doručenia pre obyvateľov centier miest. Aj na Slovensku využívame viaceré z nich. Či už vhodné umiestnenie triediacich stredísk, doručovanie bicyklovými kuriérmi, vytváranie siete odberných miest Pickup, či flotilu elektrických dodávok. Aj toto nám napomáha zmierňovať znečistenie ovzdušia.

Pri našom podnikaní, sme sa dobrovoľne zaviazali k neutralizácii našej uhlíkovej stopy. Náš záväzok je v minimalizovaní vytvárania emisií CO2 pri preprave každého balíka, a to prostredníctvom investícií do vozového parku, či triediacich stredísk. Zároveň investujeme do produkcie zelených energií a kompenzujeme oxid uhličitý vypustený do ovzdušia pri preprave cez viaceré environmentálne projekty, ktoré, ako celá  skupina Geopost, financujeme.

Vnímame, že celá naša spoločnosť je teraz citlivejšia k problému znečisťovania ovzdušia. Prostredníctvom našej flotily plánujeme meranie znečistenia ovzdušia v reálnom čase, mesto po meste. Tieto dáta nám vytvoria reálny obrázok o aktuálnej situácii. Dáta budeme poskytovať mestským zastupiteľstvám, ako aj obyvateľom miest.

Keď prichádza na čistotu ovzdušia, chceme prispieť svojim dielom!

Sme si vedomí našej zodpovednosti k planéte. Naším cieľom je byť najzodpovednejšou a najzelenšou kuriérnou spoločnosťou na Slovensku a v Európe.

Peter Pavuk, Generálny riaditeľ  DPD SK

Všetci zdieľame #JednuAdresu

V roku 2021 sme doručili 2,1 miliardy balíkov na celom svete. Pokiaľ však ide o ochranu budúcich generácií a našej planéty, všetci zdieľame jednu adresu. Preto sme sa zamerali na znižovanie emisií vypustených pri doručovaní a od roku 2013 sme znížili emisie CO2 na jeden balík o 18,8 %. Do roku 2025 plánujeme znížiť emisie CO2 na jeden balík o 30 % a budeme až v 225 európskych mestách doručovať výlučne nízko emisnými vozidlami, čím splníme záväzok k 100 % uhlíkovo neutrálnemu doručovaniu.

Inšpirovaní a vedení tromi oblasťami nášho prístupu udržateľnosti - „Ľudia, planéta a komunity“ - pracujeme viac, ako kedykoľvek predtým na vytváraní sociálneho a environmentálneho dedičstva, na ktoré budú naše deti hrdé.

Naše úspechy v oblasti udržateľnosti v roku 2020

Our people

Naši Ľudia

 • Vytvorili sme 20 000 nových pracovných príležitostí v Európe v 2020
 • Zvýšili sme mieru spokojnosti zamestnancov na 80 %
 • Zabezpečili sme 74 675 hodín školení o bezpečnosti a ochrane zdravia našich zamestnancov
 • Znížili sme fluktuáciu zamestnancov na 14 %
Our planet

Naša Planéta    

 • Nasadili sme viac ako 2 000 nízko emisných vozidiel v európskych mestách (nárast o 119 % vs. 2019)
 • Znížili sme emisie CO2 o 5,7 % na jeden balík (oproti roku 2019)
 • Spustili sme unikátny Program monitorovania ovzdušia v 5 kľúčových mestách Európy
 • Získali sme až 62 % energie z obnoviteľných zdrojov
Our communities

Naše Komunity

 • Podporili sme viac ako 450 projektov naprieč 19 krajinami
 • Prepájali sme ľudí počas pandémie Covid-19, kdekoľvek sa nachádzali
 • Zapojili sme viac ako 30 000 zamestnancov do podpory miestnych komunít
 • Spolupracovali sme so 16 start-upmi na zlepšovaní inovácií v oblasti udržateľnosti
CSR Report 2020

Geopost/DPDgroup sa zaviazala byť udržateľnou spoločnosťou

Objavte naše záväzky v oblasti trvalo udržateľného rozvoja

360° prístup k DrivingChangeTM

 

DPD preberá zodpovednosť voči svojim zákazníkom a príjemcom, ako aj voči svojim zamestnancom a komunite, v ktorej pôsobí. Naša skupinová stratégia trvalej udržateľnosti DrivingChangeTM je zameraná na oblasti, ktoré úzko súvisia s našimi hlavnými činnosťami.

V skupine Geopost/DPDgroup sme nanovo určili hranice doručovania a do každej z našich iniciatív sme vložili inšpiráciu, inováciu a konkrétne kroky prospešné pre náš ekosystém. Zníženie a neutralizácia našej uhlíkovej stopy; poskytovanie inteligentnejších a efektívnejších riešení mestského doručovania; podpora inovácií zvnútra spoločnosti; a budovanie zmysluplných spojení v komunitách, s ktorými spolupracujeme. 

Opatrenia

Inteligentné mestské doručovanie
Záväzok k uhlíkovej neutralite

Inovácie

Program monitorovania kvality ovzdušia
Inovačné podnikanie

Inšpirácie

Bližšie ku komunitám   

Zodpovednosť k zamestnancov

Záväzok k uhlíkovej neutralite

Carbon-neutral-shipping Carbon-neutral-shipping

Záväzok k uhlíkovej neutralite

Objavte, ako sme od roku 2013 znížili naše emisie CO2 o 14% na balík

Uhlíkovo neutrálna preprava balíkov bez dodatočných nákladov pre odosielateľov a príjemcov je pre nás zásadná. Dôsledne monitorujeme skleníkové plyny, ktoré vytvárame a neustále pracujeme na znižovaní našej uhlíkovej stopy. Akékoľvek nevyhnutné emisie z dopravy sú kompenzované investíciami do projektov obnoviteľných energií a čistej energie.

Inteligentné mestské doručovanie

Vedeli ste, že v Bratislave sa doručuje aj vozidlami s nízkymi emisiami?

Vysoká hustota premávky a znečistenia v mestách si vyžaduje nové riešenia v oblasti spracovania zásielok. Vyvíjame udržateľné koncepcie mestskej logistiky, aby sme v budúcnosti zabezpečili aj bezemisné doručovanie v centrách miest.

Inteligentné mestské doručovanie

Smart-urban-delivery Smart-urban-delivery

Vedeli ste, že v Bratislave sa doručuje aj vozidlami s nízkymi emisiami?

Vysoká hustota premávky a znečistenia v mestách si vyžaduje nové riešenia v oblasti spracovania zásielok. Vyvíjame udržateľné koncepcie mestskej logistiky, aby sme v budúcnosti zabezpečili aj bezemisné doručovanie v centrách miest.

Bližšie ku komunitám

Support - Verpackungstipps - DPD - Höchstmaße Support - Verpackungstipps - DPD - Höchstmaße

Bližšie ku komunitám

Ako doručovacia spoločnosť máme veľa príležitostí na vytváranie kontaktov a dlhodobých vzťahov. Našou ambíciou je pozitívny príspevok pre komunity, ku ktorým máme najbližšie.

Inovatívne podnikateľské činnosti

Podporujeme kultúru start-upov, v ktorej majú zamestnanci možnosť uplatniť svoje vlastné inovatívne nápady. To nám umožňuje pravidelne vytvárať nové riešenia pre prepravcov a príjemcov, čím si zabezpečujeme našu pozíciu digitálnych lídrov v odvetví prepravy balíkov.

Inovatívne podnikateľské činnosti

Innovative Entrepreneurship Innovative Entrepreneurship

Podporujeme kultúru start-upov, v ktorej majú zamestnanci možnosť uplatniť svoje vlastné inovatívne nápady. To nám umožňuje pravidelne vytvárať nové riešenia pre prepravcov a príjemcov, čím si zabezpečujeme našu pozíciu digitálnych lídrov v odvetví prepravy balíkov.

Program monitorovania kvality ovzdušia

AirDiag AirDiag

Program monitorovania kvality ovzdušia

Pozrite sa, ako zlepšujeme kvalitu ovzdušia pre všetkých občanov v 3 európskych mestách

Naša vízia udržateľného doručovania

Tlačová správa

"Slováci myslia pri on-line nákupoch na životné prostredie. Polovica z nich si za zelenšie služby radšej priplatí" (24 Júl 2020)

Prečítajte si viac

DPD van

Tlačová správa

“Cyklokuriér v Bratislave a elektromobily na celom Slovensku. DPD doručuje balíky bez emisií.” (11 Február2020)

Prečítajte si viac