Udržateľnosť bez kompromisov

Zodpovednosť voči budúcim generáciám, ale aj nám, ktorí zdieľame jedno miesto pre život - planétu ZEM - sa stala súčasťou našej kultúry.Je to však beh na dlhú trať. Pozeráme sa na každý aspekt nášho vplyvu a zameriavame sa na minimalizáciu jeho dopadu tak, aby sme prinášali ľuďom kvalitnejší život.

Všetci si zaslúžime čisté mestá a ich centrá. Preto sa DPDgroup rozhodla a implementovala viac ako 100 riešení doručenia pre obyvateľov centier miest. Aj na Slovensku využívame viaceré z nich. Či už vhodné umiestnenie triediacich stredísk, doručovanie bicyklovými kuriérmi, vytváranie siete odberných miest Pickup, či flotilu elektrických dodávok. Aj toto nám napomáha zmierňovať znečistenie ovzdušia.

Pri našom podnikaní, sme sa dobrovoľne zaviazali k neutralizácii našej uhlíkovej stopy. Náš záväzok je v minimalizovaní vytvárania emisií CO2 pri preprave každého balíka, a to prostredníctvom investícií do vozového parku, či triediacich stredísk. Zároveň investujeme do produkcie zelených energií a kompenzujeme oxid uhličitý vypustený do ovzdušia pri preprave cez viaceré environmentálne projekty, ktoré ako celá DPDgroup financujeme.

Vnímame, že celá naša spoločnosť je teraz citlivejšia k problému znečisťovania ovzdušia. Prostredníctvom našej flotily plánujeme meranie znečistenia ovzdušia v reálnom čase, mesto po meste. Tieto dáta nám vytvoria reálny obrázok o aktuálnej situácii. Dáta budeme poskytovať mestským zastupiteľstvám, ako aj obyvateľom miest.

Keď prichádza na čistotu ovzdušia, chceme prispieť svojim dielom!

Sme si vedomí našej zodpovednosti k planéte. Naším cieľom je byť najzodpovednejšou a najzelenšou kuriérnou spoločnosťou na Slovensku a v Európe.

Peter Pavuk, Generálny riaditeľ  DPD SK

Kľúčové fakty a čísla

Carbon market

Doručených 1,9 miliardy uhlíkovo neutrálnych balíkov v celej DPDgroup v roku 2020

16 miliónov kilometrov najazdených elektrickými dodávkami v DPDgroup

Smart urban cities

+100 zavedených inteligentných riešení mestského doručovania v Európe

360° prístup k DrivingChangeTM

 

DPD preberá zodpovednosť voči svojim zákazníkom a príjemcom, ako aj voči svojim zamestnancom a komunite, v ktorej pôsobí. Naša skupinová stratégia trvalej udržateľnosti DrivingChangeTM je zameraná na oblasti, ktoré úzko súvisia s našimi hlavnými činnosťami.

V skupine DPDgroup sme nanovo určili hranice doručovania a do každej z našich iniciatív sme vložili inšpiráciu, inováciu a konkrétne kroky prospešné pre náš ekosystém. Zníženie a neutralizácia našej uhlíkovej stopy; poskytovanie inteligentnejších a efektívnejších riešení mestského doručovania; podpora inovácií zvnútra spoločnosti; a budovanie zmysluplných spojení v komunitách, s ktorými spolupracujeme. 

Opatrenia

Inteligentné mestské doručovanie
Záväzok k uhlíkovej neutralite

Inovácie

Program monitorovania kvality ovzdušia
Inovačné podnikanie

Inšpirácie

Bližšie ku komunitám   

Zodpovednosť k zamestnancov

Záväzok k uhlíkovej neutralite

Objavte, ako sme od roku 2013 znížili naše emisie CO2 o 14% na balík

Uhlíkovo neutrálna preprava balíkov bez dodatočných nákladov pre odosielateľov a príjemcov je pre nás zásadná. Dôsledne monitorujeme skleníkové plyny, ktoré vytvárame a neustále pracujeme na znižovaní našej uhlíkovej stopy. Akékoľvek nevyhnutné emisie z dopravy sú kompenzované investíciami do projektov obnoviteľných energií a čistej energie.

Inteligentné mestské doručovanie

Vedeli ste, že v Bratislave sa doručuje aj vozidlami s nízkymi emisiami?

Vysoká hustota premávky a znečistenia v mestách si vyžaduje nové riešenia v oblasti spracovania zásielok. Vyvíjame udržateľné koncepcie mestskej logistiky, aby sme v budúcnosti zabezpečili aj bezemisné doručovanie v centrách miest.

Inteligentné mestské doručovanie

Vedeli ste, že v Bratislave sa doručuje aj vozidlami s nízkymi emisiami?

Vysoká hustota premávky a znečistenia v mestách si vyžaduje nové riešenia v oblasti spracovania zásielok. Vyvíjame udržateľné koncepcie mestskej logistiky, aby sme v budúcnosti zabezpečili aj bezemisné doručovanie v centrách miest.

Bližšie ku komunitám

Ako doručovacia spoločnosť máme veľa príležitostí na vytváranie kontaktov a dlhodobých vzťahov. Našou ambíciou je pozitívny príspevok pre komunity, ku ktorým máme najbližšie.

Inovatívne podnikateľské činnosti

DPDgroup podporuje kultúru start-upov, v ktorej majú zamestnanci možnosť uplatniť svoje vlastné inovatívne nápady. To nám umožňuje pravidelne vytvárať nové riešenia pre prepravcov a príjemcov, čím si zabezpečujeme našu pozíciu digitálnych lídrov v odvetví prepravy balíkov.

Inovatívne podnikateľské činnosti

DPDgroup podporuje kultúru start-upov, v ktorej majú zamestnanci možnosť uplatniť svoje vlastné inovatívne nápady. To nám umožňuje pravidelne vytvárať nové riešenia pre prepravcov a príjemcov, čím si zabezpečujeme našu pozíciu digitálnych lídrov v odvetví prepravy balíkov.

Program monitorovania kvality ovzdušia

Pozrite sa, ako zlepšujeme kvalitu ovzdušia pre všetkých občanov v 3 európskych mestách

Naša vízia udržateľného doručovania

DPDgroup sa zaviazala byť udržateľnou spoločnosťou

Objavte naše záväzky v oblasti trvalo udržateľného rozvoja

Tlačová správa

"Slováci myslia pri on-line nákupoch na životné prostredie. Polovica z nich si za zelenšie služby radšej priplatí" (24 Júl 2020)

Prečítajte si viac

DPD van

Tlačová správa

“Cyklokuriér v Bratislave a elektromobily na celom Slovensku. DPD doručuje balíky bez emisií.” (11 Február2020)

Prečítajte si viac