Your delivery experts

Mýtny poplatok

Podľa zákona č. 25/2007 zbierky zákonov a vyhlášky č. 388/2009 od 1. januára 2010 vstúpil na Slovensku do platnosti nový systém spoplatnenia vybranej cestnej infraštruktúry. Spoplatnenú cestnú infraštruktúru tvoria vymedzené úseky ciest 1. triedy, ciest pre motorové vozidlá a diaľnic, používanie ktorých sa musí uhrádzať na základe elektronicky získaných údajov. Zmena sa týka vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony alebo jazdných súprav s rovnakou hmotnosťou, určených na prepravu tovaru alebo viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.

Zavedenie nových sadzieb mýtneho sa odrazí aj na zvýšených nákladoch prepravných spoločností, ktoré budú nútené pristúpiť k úprave cien svojich služieb a produktov. Rovnako ako iné doručovacie a prepravné spoločnosti, ktoré pracujú aj s vozidlami nad 3,5 tony, sa aj spoločnosť DPD rozhodla zohľadniť časť týchto zvýšených nákladov vo svojich tarifách.

Od 1. januára 2010 zavádza DPD takzvaný mýtny poplatok. Jeho výška je stanovená na 0,015 € bez DPH, za každý jeden začatý kilogram balíka. Mýtny poplatok bude fakturovaný ako samostatná položka vo forme prirážky pri každom prepravenom balíku.

Príklad výpočtu: pri 4 kilogramovom balíku sa k štandardnej cene balíka pripočíta 4 x 0,015 € = 0,06 € bez DPH.